[Author Prev][Author Next][Thread Prev][Thread Next][Author Index][Thread Index]

[or-cvs] r9926: Polish translation update of website-svn (website/trunk/pl)Author: bogdro
Date: 2007-04-09 09:49:53 -0400 (Mon, 09 Apr 2007)
New Revision: 9926

Modified:
   website/trunk/pl/volunteer.wml
Log:
Polish translation update of website-svn

Modified: website/trunk/pl/volunteer.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/volunteer.wml	2007-04-06 20:37:43 UTC (rev 9925)
+++ website/trunk/pl/volunteer.wml	2007-04-09 13:49:53 UTC (rev 9926)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 9886
+# Based-On-Revision: 9921
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
 #include "head.wmi" TITLE="Wolontariusze" CHARSET="UTF-8"
@@ -91,7 +91,7 @@
 <li>PomÃÅ przetÅumaczyÄ stronÄ WWW i dokumentacjÄ na inne jÄzyki. SpÃjrz na
  <a href="<page translation>">wskazÃwki do
  tÅumaczenia</a>, jeÅli chcesz pomÃc. Potrzebujemy teÅ ludzi do opieki nad
- istniejÄcymi tÅumaczeniami: wÅoskim, francuskim i szwedzkim - zobacz
+ istniejÄcymi tÅumaczeniami: francuskim i szwedzkim - zobacz
  <a href="<page translation-status>">stan tÅumaczeÅ</a>.</li>
 <li>Czy ktoÅ moÅe nas przekonaÄ, Åe powinniÅmy uÅywaÄ
   <a href="http://www.cacert.org/";>cacert</a> do