[Author Prev][Author Next][Thread Prev][Thread Next][Author Index][Thread Index]

[or-cvs] r9959: Swedish pages and revisions from Lasse Ahvenainen. (website/trunk/se)Author: nickm
Date: 2007-04-15 00:38:45 -0400 (Sun, 15 Apr 2007)
New Revision: 9959

Added:
  website/trunk/se/donate.wml
  website/trunk/se/download-osx.wml
  website/trunk/se/download-unix.wml
  website/trunk/se/download-windows.wml
  website/trunk/se/faq-abuse.wml
  website/trunk/se/people.wml
Modified:
  website/trunk/se/contact.wml
  website/trunk/se/documentation.wml
  website/trunk/se/download.wml
  website/trunk/se/index.wml
Log:
Swedish pages and revisions from Lasse Ahvenainen.

Modified: website/trunk/se/contact.wml
===================================================================
--- website/trunk/se/contact.wml	2007-04-15 00:36:17 UTC (rev 9958)
+++ website/trunk/se/contact.wml	2007-04-15 04:38:45 UTC (rev 9959)
@@ -1,4 +1,4 @@
-## translation metadata
+ö## translation metadata
 # Based-On-Revision: 7882
 # Last-Translator: translator.se atTAat unowned.net
 
@@ -9,22 +9,22 @@
 <h2>Tor: Kontakt</h2>
 <hr />
 
-<p>Först och främst - om du har problem eller frågor kring själva användadet av
-Tor, gå till <a href="<page documentation>#Support">Sektionen för support</a>
-för att se hur du kan gå vidare. Vi (Tors utvecklare) tillbringar större delen
-av vår tid med att utveckla Tor och vi är än mer upptagna nu när vi <a
+<p>F&ouml;rst och fr&auml;mst - om du har problem eller fr&aring;gor kring sj&auml;lva anv&auml;ndandet av
+Tor, g&aring; till <a href="<page documentation>#Support">Sektionen f&ouml;r support</a>
+f&ouml;r att se hur du kan g&aring; vidare. Vi (Tors utvecklare) tillbringar st&ouml;rre delen
+av v&aring;r tid med att utveckla Tor och vi &auml;r &auml;n mer upptagna nu n&auml;r vi <a
 href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Funding";>saknar
-finansiering</a>. Det finns ingen personal avsatt för support gentemot
-användarna, så försök att lösa saken på egen hand innan <a
+finansiering</a>. Det finns ingen personal avsatt f&ouml;r support gentemot
+anv&auml;ndarna, s&aring; f&ouml;rs&ouml;k att l&ouml;sa saken p&aring; egen hand innan <a
 href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SupportMail";>
-du på ett vänligt sätt försöker hitta en frivillig</a>.</p>
+du p&aring; ett v&auml;nligt s&auml;tt f&ouml;rs&ouml;ker hitta en frivillig</a>.</p>
 
-<p>Om du verkligen är tvungen att få tag i oss kan du använda något av 
-följande sätt. Alla adresser slutar med @freehaven.net. Observera att i
-praktiken går alla dessa adresser till samma lilla grupp av människor, så ha
-tålamod och <a href="http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html";>
-underlätta för oss</a> så långt det går. Observera att all e-post till dessa
-adresser måste vara på engelska.</p>
+<p>Om du verkligen &auml;r tvungen att f&aring; tag i oss kan du anv&auml;nda n&aring;got av 
+f&ouml;ljande s&auml;tt. Alla adresser slutar med @freehaven.net. Observera att i
+praktiken g&aring;r alla dessa adresser till samma lilla grupp av m&auml;nniskor, s&aring; ha
+t&aring;lamod och <a href="http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html";>
+underl&auml;tta f&ouml;r oss</a> s&aring; l&aring;ngt det g&aring;r. Observera att all e-post till dessa
+adresser m&aring;ste vara p&aring; engelska.</p>
 
 #
 # In translations please add something like
@@ -33,30 +33,30 @@
 #
 <ul>
 <li><tt>tor-ops</tt> 
-går till dom som hanterar katalog-styrningen. Använd den här om du kör
-en Tor-server och har frågor om eller problem med servern.</li>
+g&aring;r till dom som hanterar katalog-styrningen. Anv&auml;nd den h&auml;r om du k&ouml;r
+en Tor-server och har fr&aring;gor om eller problem med servern.</li>
 <li><tt>tor-webmaster</tt> 
-kan fixa stavfel på websidorna, ändra felaktiga påståenden eller
-instruktioner på websidorna, lägga till nya sektioner som du sänder till
-oss. Det är dock lämpligt att göra ett utkast av din nya sektion på
+kan fixa stavfel p&aring; websidorna, &auml;ndra felaktiga p&aring;st&aring;enden eller
+instruktioner p&aring; websidorna, l&auml;gga till nya sektioner som du skickar till
+oss. Det &auml;r dock l&auml;mpligt att g&ouml;ra ett utkast av din nya sektion p&aring;
 <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter";>Tor wikin</a>
 innan.</li>
-<li><tt>tor-volunteer</tt> vill höra om dina dokument, patchar, tester,
-erfarenheter kring applikationsstöd och liknande som inspirerats av vår
-<a href="<page volunteer>">sida för frivilliga</a> (eller andra problem
-du har fixat eller dokumenterat rörande Tor-projektet). Det finns ingen
-anledning att skicka e-post innan du börjat arbeta på någonting -- som
-i alla Internet-projekt med många frivilliga är vi mest intresserade av
-att höra om faktiska framsteg.</li>
-<li><tt>tor-assistants</tt> är för press samt övriga kommentarer och
-ärenden.</li>
-<li><tt>donations</tt> är till för frågor eller kommentarer om <a href="<page
+<li><tt>tor-volunteer</tt> vill h&ouml;ra om dina dokument, patchar, tester,
+erfarenheter kring applikationsst&ouml;d och liknande som inspirerats av v&aring;r
+<a href="<page volunteer>">sida f&ouml;r frivilliga</a> (eller andra problem
+du har fixat eller dokumenterat r&ouml;rande Tor-projektet). Det finns ingen
+anledning att skicka e-post innan du b&ouml;rjat arbeta p&aring; n&aring;gonting -- som
+i alla Internet-projekt med m&aring;nga frivilliga &auml;r vi mest intresserade av
+att h&ouml;ra om faktiska framsteg.</li>
+<li><tt>tor-assistants</tt> &auml;r f&ouml;r press samt &ouml;vriga kommentarer och
+&auml;renden.</li>
+<li><tt>donations</tt> &auml;r till f&ouml;r fr&aring;gor eller kommentarer om <a href="<page
 donate>">att skaffa fram pengar till utvecklarna</a>. Mer donationer
 betyder <a
 href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Funding";>mer
-Tor</a>. Vi tänker gärna ut kreativa sätt för dig att bidra.</li>
-<li>Om du absolut måste sända ett meddelande till någon av oss personligen
-kan du hitta länkar till oss på <a href="<page people>">sidan med involverade
+Tor</a>. Vi t&auml;nker g&auml;rna ut kreativa s&auml;tt f&ouml;r dig att bidra.</li>
+<li>Om du absolut m&aring;ste s&auml;nda ett meddelande till n&aring;gon av oss personligen
+kan du hitta l&auml;nkar till oss p&aring; <a href="<page people>">sidan med involverade
 personer</a>.</li>
 </ul>
 

Modified: website/trunk/se/documentation.wml
===================================================================
--- website/trunk/se/documentation.wml	2007-04-15 00:36:17 UTC (rev 9958)
+++ website/trunk/se/documentation.wml	2007-04-15 04:38:45 UTC (rev 9959)
@@ -10,14 +10,14 @@
 <h2><a class="anchor" href="#RunningTor">Att anv&auml;nda Tor</a></h2>
 <ul>
 <li><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Installera Tor
-on Win32</a></li>
+p&aring; Win32</a></li>
 <li><a href="<page docs/tor-doc-osx>">Installera Tor under
 Mac OS X</a></li>
 <li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Installera Tor under
 Linux/BSD/Unix</a></li>
 <li><a href="<page docs/tor-switchproxy>">Installera
 SwitchProxy f&ouml;r Tor</a></li>
-<li><a href="<page docs/tor-doc-server>">Konfiurera en 
+<li><a href="<page docs/tor-doc-server>">Konfiurera en
 Tor-server</a></li>
 <li><a href="<page docs/tor-hidden-service>">Konfigurera
 Tor dolda tj&auml;nster</a></li>
@@ -67,7 +67,7 @@
 e-postlistan</a> &auml;r en lista med lite trafik och anv&auml;nds f&ouml;r att meddela om
 nya versioner och kritiska s&auml;kerhetsuppdateringar. Alla b&ouml;r prenumerare p&aring; denna lista.
 </li>
-<li> <a href="http://archives.seul.org/or/talk/";>or-talk e-postlistan 
+<li> <a href="http://archives.seul.org/or/talk/";>or-talk e-postlistan
 </a> &auml;r en lista d&auml;r mycket diskussioner f&ouml;rekommer och d&auml;r skickas meddelanden
 om f&ouml;rreleaser och release-kandidater. </li>
 <li> <a href="http://archives.seul.org/or/dev/";>or-dev e-postlistan
@@ -88,6 +88,16 @@
 (fortfarande i utkast-format) anger i detalj de senaste erfarenheterna och inriktingar:
 <a href="<svnsandbox>doc/design-paper/challenges.pdf">PDF
 version</a>.</li>
+
+<li>En preliminär desing för att göre det svårare för stora brandväggar att
+hindra tillgång till Tor-nätverket finns beskrivet i
+<b>design of a blocking-resistant anonymity system</b>:
+<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/blocking.pdf">PDF draft</a>.
+Se också <ahref="http://freehaven.net/~arma/slides-23c3.pdf";>bilder</a> och
+<ahref="http://freehaven.net/~arma/23C3-1444-en-tor_and_china.m4v";>video</a>
+från Rogers <a href="http://events.ccc.de/congress/2006/Home";>23C3 föredrag</a>.
+Vill du hjälpa <a href="<page volunteer>#Coding">oss bygga det </a>?</li>
+
 <li><b>Specifikationerna</b> syftar till att ge utvecklarna tillr&auml;ckligt
 information f&ouml;r att bygga kompatibla versioner av Tor:
 <ul>
@@ -131,9 +141,9 @@
 <li><a href="http://www.noreply.org/tor-running-routers/";>Weasel's diagram
 &ouml;ver antalet Tor-servrar &ouml;ver tiden</a>.</li>
 <li><a href="http://lefkada.eecs.harvard.edu/cgi-bin/ipaddr.pl?tor=1";>
-Tor detektor</a> f&ouml;rs&ouml;ker lista ut om anv&auml;nder Tor eller inte.</li>
+Tor detektor</a> f&ouml;rs&ouml;ker lista ut om du anv&auml;nder Tor eller inte.</li>
 <li>Kolla in Xenobite's <a
-href="https://torstat.xenobite.eu/";>Tor nod statussida</a>. 
+href="https://torstat.xenobite.eu/";>Tor nod statussida</a>.
 Den h&auml;r listan &auml;r inte alltid lika exakt som den din Tor-klient anv&auml;nder sig
 av eftersom klienten h&auml;mtar samtliga bemyndigade kataloger och kombinerar
 dom lokalt.

Added: website/trunk/se/donate.wml
===================================================================
--- website/trunk/se/donate.wml	2007-04-15 00:36:17 UTC (rev 9958)
+++ website/trunk/se/donate.wml	2007-04-15 04:38:45 UTC (rev 9959)
@@ -0,0 +1,92 @@
+## translation metadata
+# Revision: $Revision: 9889 $
+# Last-Translator: lasse underscore ahv atTAat yahoo dot se
+
+#include "head.wmi" TITLE="Donate!"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Donera till Tor-projektet!</h2>
+<hr />
+
+<p>
+Om du anv&auml;nder Tor och vill hj&auml;lpa till, v&auml;nligen &ouml;verv&auml;g en donation till projektet.
+
+</p>
+
+<p>Sedan oktober 2005 har inte EFF n&aring;gra pengar f&ouml;r att st&ouml;da Tor-projektet.
+Din donation kommer att hj&auml;lpa Roger och Nick att fokusera p&aring; utvecklingen av Tor
+och anv&auml;ndning ist&auml;llet f&ouml;r att leta efter nya sponsorer och dessutom slippa bli
+distraherad av rutinjobb.
+Hj&auml;lp oss h&aring;lla ig&aring;ng Tor:s <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Funding";>aktiva
+utveckling</a>!
+</p>
+
+<form id="subscribe" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr"; method="post">
+ <p>
+Det b&auml;sta s&auml;ttet &auml;r bli en 'medlem' av Tor-projektet "member" med en
+<b>regelbunden betalning</b> varje m&aring;nad. Regelbundna
+donationer g&ouml;r att vi kan fokusera p&aring; utveckling och bekymra oss mindre om pengar.
+Du kan bli medlem genom att klicka p&aring; knappen (ett konto p&aring; <a
+href="http://paypal.com/";>PayPal</a> beh&ouml;vs):<br />
+<input type="radio" name="a3" value="50.00" />$50
+<input type="radio" name="a3" value="20.00" checked="checked" />$20
+<input type="radio" name="a3" value="10.00" />$10
+<input type="radio" name="a3" value="5.00" />$5
+<input type="hidden" name="p3" value="1" />
+<input type="hidden" name="t3" value="M" />
+<input type="hidden" name="sra" value="1" />
+<input type="hidden" name="src" value="1" />
+<input type="hidden" name="no_shipping" value="1" />
+<input type="hidden" name="no_note" value="1" />
+<input name="submit" type="submit" class="button" value="Donera!" />
+<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick-subscriptions" />
+<input type="hidden" name="business" value="donations@xxxxxxxxxxxxxx" />
+<input type="hidden" name="item_name" value="Tor Project Membership" />
+<input type="hidden" name="return" value="http://tor.eff.org/";>
+<input type="hidden" name="cancel_return" value="http://tor.eff.org/donate";>
+</p>
+</form>
+
+<form id="donate" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr"; method="post">
+ <p>Du kan ocks&aring; g&ouml;ra en <b>eng&aring;ngs-donation</b> (via PayPal, men
+ inget konto beh&ouml;vs):<br />
+<input type="radio" name="amount" value="100.00" />$100
+<input type="radio" name="amount" value="50.00" />$50
+<input type="radio" name="amount" value="20.00" checked="checked" />$20
+<input type="radio" name="amount" value="10.00" />$10
+<input type="radio" name="amount" value="" />other
+<input type="hidden" name="no_shipping" value="1" />
+<input name="submit" type="submit" class="button" value="Donera!" />
+<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick" />
+<input type="hidden" name="business" value="donations@xxxxxxxxxxxxxx" />
+<input type="hidden" name="item_name" value="Tor" />
+<input type="hidden" name="return" value="http://tor.eff.org/";>
+<input type="hidden" name="cancel_return" value="http://tor.eff.org/donate";>
+</p>
+</form>
+
+<p>Du kan ocks&aring; skicka en <b>check eller &ouml;verf&ouml;ring</b>
+till Electronic Frontier Foundation, som har g&aring;tt med p&aring; att ta emot
+donationer f&ouml;r Tor-projektet. Skriv "Tor donation" p&aring; checken <i>och</i>
+p&aring; kuvertet. EFF kommer att skicka ett mottagarbevis om du en mottagningadress.
+F&ouml;r donationer p&aring; 65 USD eller mer, kommer EFF att skicka med en <a
+href="http://tor.eff.org/tshirt.html";>gr&ouml;n Tor t-shirt</a>
+om du vill &mdash; gl&ouml;m inte ange storlek (S/M/L/XL/XXL), en reservstorlek
+om f&ouml;rstahandsvalet inte skulle finnas och en adress. Skicka dina domationer till:<br />
+EFF<br />
+Tor donation<br />
+454 Shotwell St.<br />
+San Francisco, CA 94110<br />
+</p>
+
+<p>St&ouml;rre donationer &auml;r givetis b&auml;ttre. Om du f&ouml;redrar ett annat s&auml;tt
+ (till exempel bank&ouml;verf&ouml;ring), <a
+href="mailto:donations@xxxxxxxxxxxxxx";>s&auml;g till </a> och vi t&auml;nker ut n&aring;got.
+</p>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>
+

Added: website/trunk/se/download-osx.wml
===================================================================
--- website/trunk/se/download-osx.wml	2007-04-15 00:36:17 UTC (rev 9958)
+++ website/trunk/se/download-osx.wml	2007-04-15 04:38:45 UTC (rev 9959)
@@ -0,0 +1,100 @@
+## translation metadata
+# Revision: $Revision: 8816 $
+# Last-Translator: lasse underscore ahv atTAat yahoo dot se
+
+#include "head.wmi" TITLE="Download for OS X"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Tor: OS X Paketering</h2>
+<hr />
+
+<p>Den senaste stabila releasen är <b><version-stable></b>, och den
+senaste utvecklingsreleasen är <b><version-alpha></b>.</p>
+
+<p><b>Prenumerera</b> på
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/";>or-announce mailing list</a>
+för information om säkerhetsfrågor och nya stabila releaser (du måste bekräfta
+via mail):</p>
+
+<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi";>
+<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
+<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
+<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
+<input name="email" size="15">
+<input type="submit" value="subscribe">
+</form>
+
+<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
+<thead>
+<tr>
+<th>Plattform</th>
+<th>Paketering</th>
+<th>Installation</th>
+</tr>
+</thead>
+
+<tr>
+<td>OS X 10.4 (Tiger) Universal Binary</td>
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia bundle:
+<a href="<package-osx-bundle-stable>"><version-osx-bundle-stable></a> (<a href="<package-osx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-osx-bundle-alpha>"><version-osx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-osx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instruktioner</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>OS X 10.3 (Panther)</td>
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia bundle:
+<a href="<package-oldosx-bundle-stable>"><version-oldosx-bundle-stable></a> (<a href="<package-oldosx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-oldosx-bundle-alpha>"><version-oldosx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instruktioner</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>För experter: Tiger</td>
+<td>Bara Tor &amp; Privoxy:
+<a href="<package-osx-stable>"><version-osx-stable></a> (<a href="<package-osx-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-osx-alpha>"><version-osx-alpha></a> (<a href="<package-osx-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instruktioner</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>För experter : Panther</td>
+<td>Bara Tor &amp; Privoxy:
+<a href="<package-oldosx-stable>"><version-oldosx-stable></a> (<a href="<package-oldosx-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-oldosx-alpha>"><version-oldosx-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instruktioner</a></td>
+</tr>
+
+</table>
+
+<br />
+
+<h2>Mer information</h2>
+
+<ul>
+<li>Tor distribueras som <a href="http://www.fsf.org/";>Free Software</a>
+under <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-clause BSD license</a>.</li>
+<li>Om du vill att Tor ska bli snabbare och mer användbart, vänligen överväg att <a
+href="<page donate>">donera till Tor-projektet</a>.</li>
+<li>Läs <a href="<page download>#ChangeLog">beskrivningen av ändringar 
+i varje release</a>.</li>
+<li>Här finns en <a href="<page mirrors>">lista på
+siter som speglar Tor-siten</a>. Här finns en <a
+href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor";>sida med torrents
+för varje nedladdningsfil ovan</a>. Du kan också ladda ner
+<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">Privoxy 3.0.3 källkod</a>
+eller <a href="dist/vidalia-bundles/">Vidalia källkod</a>.</li>
+<li>Se <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures";>FAQ
+om verifiering av paket signaturer</a>, som gör att
+du kan vara säker på att du laddat ner filen vi avsåg att du skulle få.</li>
+</ul>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>

Added: website/trunk/se/download-unix.wml
===================================================================
--- website/trunk/se/download-unix.wml	2007-04-15 00:36:17 UTC (rev 9958)
+++ website/trunk/se/download-unix.wml	2007-04-15 04:38:45 UTC (rev 9959)
@@ -0,0 +1,182 @@
+## translation metadata
+# Revision: $Revision: 8698 $
+# Last-Translator: lasse underscore ahv atTAat yahoo dot se
+#include "head.wmi" TITLE="Download for Linux/Unix"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Tor: Linux/Unix Packages</h2>
+<hr />
+
+<p>Den senaste stabila releasen är <b><version-stable></b>, och den
+senaste utvecklingsreleasen är <b><version-alpha></b>.</p>
+
+<p><b>Prenumerera</b> på
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/";>or-announce mailing list</a>
+för information om säkerhetsfrågor och nya stabila releaser (du måste bekräfta
+via mail):</p>
+
+<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi";>
+<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
+<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
+<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
+<input name="email" size="15">
+<input type="submit" value="subscribe">
+</form>
+
+<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
+<thead>
+<tr>
+<th>Plattform</th>
+<th>Package</th>
+<th>Installation</th>
+</tr>
+</thead>
+
+<tr>
+<td>Debian sid</td>
+<td><kbd>apt-get install tor</kbd>
+  </td>
+<td>
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instruktioner</a>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Andra Debian, Knoppix, Ubuntu</td>
+<td><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorOnDebian";>noreply.org packages</a>
+  </td>
+<td>
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instruktioner</a>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Red Hat Linux</td>
+<td>
+<a href="<package-rpm-stable>"><version-rpm-stable> RPM</a> (<a href="<package-rpm-stable-sig>">sig</a>)
+<br>
+<a href="<package-srpm-stable>"><version-rpm-stable> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-stable-sig>">sig</a>)
+<br />
+</td>
+<td>
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instruktioner</a>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Red Hat, development packages</td>
+<td>
+<a href="<package-rpm-alpha>"><version-rpm-alpha> RPM</a> (<a href="<package-rpm-alpha-sig>">sig</a>)
+<br />
+<a href="<package-srpm-alpha>"><version-rpm-alpha> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-alpha-sig>">sig</a>)
+</td>
+<td>
+<ul>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instruktioner</a></li>
+<li><a href="http://mirror.noreply.org/pub/devil.homelinux.org/Tor/";>Contrib RPMs including development snapshots</a></li>
+</ul>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>SUSE Linux</td>
+<td>
+<a href="<package-rpmsuse-stable>"><version-rpmsuse-stable> RPM</a> (<a href="<package-rpmsuse-stable-sig>">sig</a>)
+<br>
+<a href="<package-srpmsuse-stable>"><version-rpmsuse-stable> SRPM</a> (<a href="<package-srpmsuse-stable-sig>">sig</a>)
+<br />
+</td>
+<td>
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instruktioner</a>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>SUSE, development packages</td>
+<td>
+<a href="<package-rpmsuse-alpha>"><version-rpmsuse-alpha> RPM</a> (<a href="<package-rpmsuse-alpha-sig>">sig</a>)
+<br />
+<a href="<package-srpmsuse-alpha>"><version-rpmsuse-alpha> SRPM</a> (<a href="<package-srpmsuse-alpha-sig>">sig</a>)
+</td>
+<td>
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instruktioner</a>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Gentoo Linux</td>
+<td><kbd>emerge tor</kbd></td>
+<td>
+<ul>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instruktioner</a></li>
+<li><a href="http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Anonymity_with_Tor_and_Privoxy";>Gentoo-wiki guide</a></li>
+</ul>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>FreeBSD</td>
+<td><kbd>portinstall -s security/tor</kbd></td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instruktioner</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>OpenBSD</td>
+<td><kbd>cd /usr/ports/net/tor &amp;&amp; make &amp;&amp; make install</kbd></td>
+<td>
+<ul>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instruktioner</a></li>
+<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OpenbsdChrootedTor";>Guide to chrooting Tor in OpenBSD</a></li>
+</ul>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>NetBSD</td>
+<td><kbd>cd /usr/pkgsrc/net/tor &amp;&amp; make install</kbd></td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instruktioner</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Källkod/td>
+<td>
+<a href="<package-source-stable>"><version-stable></a> (<a href="<package-source-stable-sig>">sig</a>)
+<br />
+<a href="<package-source-alpha>"><version-alpha></a> (<a href="<package-source-alpha-sig>">sig</a>)
+</td>
+<td><kbd>./configure &amp;&amp; make &amp;&amp; src/or/tor</kbd></td>
+</tr>
+
+</table>
+
+<br />
+
+<h2>Mer information</h2>
+
+<ul>
+<li>Tor distribueras som <a href="http://www.fsf.org/";>Free Software</a>
+under <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-clause BSD license</a>.</li>
+<li>Om du vill att Tor ska bli snabbare och mer användbart, vänligen överväg att <a
+href="<page donate>">donera till Tor-projektet</a>.</li>
+<li>Läs <a href="<page download>#ChangeLog">beskrivningen av ändringar 
+i varje release</a>.</li>
+<li>Här finns en <a href="<page mirrors>">lista på
+siter som speglar Tor-siten</a>. Här finns en <a
+href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor";>sida med torrents
+för varje nedladdningsfil ovan</a>. Du kan också ladda ner
+<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">Privoxy 3.0.3 källkod</a>
+eller <a href="dist/vidalia-bundles/">Vidalia källkod</a>.</li>
+<li>Se <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures";>FAQ
+om verifiering av paket signaturer</a>, som gör att
+du kan vara säker på att du laddat ner filen vi avsåg att du skulle få.</li>
+<li>Läs <a href="<page documentation>#Developers">utvecklnings-
+dokumentationen</a> för instruktioner om att hämta Tor från SVN för att få 
+den senast utvecklingsversionen.Tänk på den version kanske inte fungerar eller 
+ens går att kompilera!</li>
+</ul>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>

Added: website/trunk/se/download-windows.wml
===================================================================
--- website/trunk/se/download-windows.wml	2007-04-15 00:36:17 UTC (rev 9958)
+++ website/trunk/se/download-windows.wml	2007-04-15 04:38:45 UTC (rev 9959)
@@ -0,0 +1,96 @@
+## translation metadata
+# Revision: $Revision: 9188 $
+# Last-Translator: lasse underscore ahv atTAat yahoo dot se
+
+#include "head.wmi" TITLE="Download for Windows"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Tor: Windows Packages</h2>
+<hr />
+
+<p>Den senaste stabila releasen är <b><version-stable></b>, och den
+senaste utvecklingsreleasen är <b><version-alpha></b>.</p>
+
+<p><b>Prenumerera</b> på
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/";>or-announce mailing list</a>
+för information om säkerhetsfrågor och nya stabila releaser (du måste bekräfta
+via mail):</p>
+
+<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi";>
+<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
+<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
+<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
+<input name="email" size="15">
+<input type="submit" value="subscribe">
+</form>
+
+#Jens suggests something like:
+#<dl>
+#<dt>Windows</dt>
+#<dd>latest version: <a href="">0.1.1.23</a>, <a
+#href="">instruktioner</a></dd>
+#</dl>
+
+<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
+<thead>
+<tr>
+<th>Plattform</th>
+<th>Paketering</th>
+<th>Installation</th>
+</tr>
+</thead>
+
+<tr>
+<td>Windows</td>
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia bundle:
+<a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<package-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-win32-bundle-alpha>"><version-win32-bundle-alpha></a> (<a href="<package-win32-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Windows instruktioner</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>För experter</td>
+<td>Bara Tor:
+<a href="<package-win32-stable>"><version-win32-stable></a> (<a href="<package-win32-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-win32-alpha>"><version-win32-alpha></a> (<a href="<package-win32-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td>I likhet med <a href="<page docs/tor-doc-unix>#privoxy">Unix instruktioner</a>;
+kan du få den gamla <a
+href="http://www.freehaven.net/~edmanm/torcp/download/tor-0.1.1.18-torcp-0.0.4-bundle.exe";>TorCP
+paketeringen</a> (<a
+href="http://www.freehaven.net/~edmanm/torcp/download/tor-0.1.1.18-torcp-0.0.4-bundle.exe.asc";>sig</a>)
+om du vill.
+</td>
+</tr>
+
+</table>
+
+<br />
+
+<h2>Mer information</h2>
+
+<ul>
+<li>Tor distribueras som <a href="http://www.fsf.org/";>Free Software</a>
+under <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-clause BSD license</a>.</li>
+<li>Om du vill att Tor ska bli snabbare och mer användbart, vänligen överväg att <a
+href="<page donate>">donera till Tor-projektet</a>.</li>
+<li>Läs <a href="<page download>#ChangeLog">beskrivningen av ändringar 
+i varje release</a>.</li>
+<li>Här finns en <a href="<page mirrors>">lista på
+siter som speglar Tor-siten</a>. Här finns en <a
+href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor";>sida med torrents
+för varje nedladdningsfil ovan</a>. Du kan också ladda ner
+<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">Privoxy 3.0.3 källkod</a>
+eller <a href="dist/vidalia-bundles/">Vidalia källkod</a>.</li>
+<li>Se <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures";>FAQ
+om verifiering av paket signaturer</a>, som gör att
+du kan vara säker på att du laddat ner filen vi avsåg att du skulle få.</li>
+</ul>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>
+

Modified: website/trunk/se/download.wml
===================================================================
--- website/trunk/se/download.wml	2007-04-15 00:36:17 UTC (rev 9958)
+++ website/trunk/se/download.wml	2007-04-15 04:38:45 UTC (rev 9959)
@@ -1,6 +1,6 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 9519
-# Last-Translator: translator.se atTAat unowned.net
+# Based-On-Revision: 9872
+# Last-Translator: lasse underscore ahv atTAat yahoo dot se
 
 #include "head.wmi" TITLE="Ladda ner"
 
@@ -93,7 +93,7 @@
 </tr>
 
 <tr>
-<td>Source tarballs</td>
+<td>Källkod</td>
 <td>
 <a href="<package-source-stable>"><version-stable></a> (<a href="<package-source-stable-sig>">sig</a>),
 <a href="<package-source-alpha>"><version-alpha></a> (<a href="<package-source-alpha-sig>">sig</a>).
@@ -131,13 +131,6 @@
 
 <h2>Test-releaser</h2>
 
-<p>2007-02-06:
-Tor 0.1.2.7-alpha <a
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Feb-2007/msg00060.html";>gÃr
-bandviddsbegrÃnsningar mycket enklare fÃr servrar samt ett stort antal
-andra ÃtgÃrdade buggar</a>.
-</p>
-
 <p>2007-01-09:
 Tor 0.1.2.6-alpha <a
 href="http://archives.seul.org/or/talk/Jan-2007/msg00095.html";>&aring;tg&auml;rdar tv&aring; buggar

Added: website/trunk/se/faq-abuse.wml
===================================================================
--- website/trunk/se/faq-abuse.wml	2007-04-15 00:36:17 UTC (rev 9958)
+++ website/trunk/se/faq-abuse.wml	2007-04-15 04:38:45 UTC (rev 9959)
@@ -0,0 +1,336 @@
+## translation metadata
+# Revision: $Revision: 8460 $
+# Last-Translator: lasse underscore ahv atTAat yahoo dot se
+
+#include "head.wmi" TITLE="Abuse FAQ for Server Operators"
+
+<div class="main-column">
+
+<!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
+
+<h2>Vanliga fr&aring;gor om missbruk f&ouml;r Tor Serveroperat&ouml;rer</h2>
+<hr />
+
+<a id="WhatAboutCriminals"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#WhatAboutCriminals">L&aring;ter inte Tor kriminella personer g&ouml;ra d&aring;liga saker?</a></h3>
+
+<p>Kriminella kan redan g&ouml;ra d&aring;liga saker. Eftersom de &auml;r beredda att bryta lagar
+ har de redan massor med m&ouml;jligheter som ger
+<em>b&auml;ttre</em> anonymitet &auml;n Tor erbjuder. De kan stj&auml;la mobiltelefoner,
+anv&auml;nda dem, och sl&auml;nga dem; de kan bryta sig in i datorer
+i Korea eller Brasilien och anv&auml;nda dem f&ouml;r att starta olagliga aktiviteter;
+de kan anv&auml;nda spyware, virus, och andra tekniker f&ouml;r att ta kontroll av
+bokstavligen miljoner Windowsmaskiner jorden runt. </p>
+
+<p>Tor vill erbjuda skydd f&ouml;r vanliga m&auml;nniskor som vill f&ouml;lja lagen.
+Nu har bara kriminella det skyddet och vi beh&ouml;ver ordna det. </p>
+
+<p>En del f&ouml;respr&aring;kare f&ouml;r anonymitet s&auml;ger att det &auml;r en avv&auml;gning &mdash;
+att acceptera den d&aring;liga anv&auml;ndingen f&ouml;r den bra &mdash; men det &auml;r mer
+&auml;n s&aring;.
+Kriminella och andra d&aring;liga m&auml;nniskor har motivation att l&auml;ra sig hur de kan
+f&aring; god anonymitet, och m&aring;nga har motivation att betala bra f&ouml;r att f&aring; det.
+Att kunna stj&auml;la och anv&auml;nda identitieter fr&aring;n oskyldiga offer
+(identitetsst&ouml;ld) g&ouml;r det &auml;nnu l&auml;ttare. Vanliga m&auml;nniskor &aring; andra sidan
+har inte tid eller pengar f&ouml;r att kunna ta reda p&aring; hur de ska kunna skydda
+sitt privatliv p&aring; n&auml;tet. Detta &auml;r den s&auml;msta av alla v&auml;rldar. </p>
+
+<p>Visst kriminella skulle i teorin kunna anv&auml;nda Tor men de har redan b&auml;ttre
+alternativ och det &auml;r osannolikt att to bort Tor skulle stoppa dem fr&aring;n
+att g&ouml;ra sina d&aring;liga g&auml;rningar. &Aring; andra sidan, Tor och andra &aring;tg&auml;rder f&ouml;r att skydda
+privatlivet kan <em>f&ouml;rsv&aring;ra</em> identitetst&ouml;lder, fysiska brott som f&ouml;rf&ouml;ljelser osv </p>
+
+<!--
+<a id="Pervasive"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#Pervasive">If the whole world starts using
+Tor, won't civilization collapse?</a></h3>
+-->
+
+<a id="DDoS"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#DDoS">Om DDoS-attacker (Distributed Denial of Service)</a></h3>
+
+<p>Distributed denial of service (DDoS) attacker grundar sig oftast p&aring; att ha
+tusentals datorer som alla skickar stora m&auml;ngder trafik till ett offer. Eftersom
+m&aring;let &auml;r att &ouml;veranstr&auml;ng offrets bandbredd skickas oftast UDP-paket
+eftersom de inte beh&ouml;ver handskakning eller koordination. </p>
+
+<p>Men eftersom Tor bara skickar korrekt formaterad TCP-str&ouml;mmar, inte alla
+IP-paket, kan du inte skicka UDP-paket &ouml;ver Tor. (Du kan inte g&ouml;ra
+varianter p&aring; den typen av attacker som SYN-flooding heller.) S&aring; vanliga
+DDoS attacker kan inte g&ouml;ras &ouml;ver Tor. Tor till&aring;ter inte heller attacker med
+bandbreddsf&ouml;rst&auml;rkning mot externa siter: du m&aring;ste skicka in en byte f&ouml;r varje
+byte som Tor-n&auml;tverket ska skickar till din destination. S&aring; generellt,
+personer som kontrollerar tillr&auml;ckligt med bandbredd f&ouml;r att g&ouml;ra en effektiv
+DDoS-attack klarar sig lika bra utan Tor. </p>
+
+<a id="WhatAboutSpammers"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#WhatAboutSpammers">Spammare ? </a></h3>
+
+<p>F&ouml;rst och fr&auml;mst, Tor:s default exit policy avvisar all utg&aring;ende trafik p&aring;
+port 25 (SMTP). S&aring; att att skicka spam genom Tor kommer inte att fungera automatiskt.
+Det &auml;r m&ouml;jlig att en del serveroperat&ouml;rer kommer att sl&aring; p&aring; port 25
+p&aring; deras speciella exit nod, i s&aring; fall kommer den datorn att till&aring;ta
+utg&aring;ende epost; men den personen kunde bara s&auml;tta upp ett mailrel&auml; ocks&aring;
+oberoende av Tor. I korta ord, Tor &auml;r inte anv&auml;ndbart f&ouml;r spamm
+d&auml;rf&ouml;r att n&auml;stan alla Torservrar v&auml;grar leverera eposten. </p>
+
+<p>Det handlar inte bara om att leverera epost, givetvis. Spammare kan anv&auml;nda
+Tor f&ouml;r att koppla upp sig mot &ouml;ppna HTTP proxies (och d&auml;rifr&aring;n till SMTP-servrar); f&ouml;r
+koppla till d&aring;ligt skrivna CGI-skript f&ouml;r epost;
+ock kontrollera deras botnet &mdash; dvs , f&ouml;r att dolt kommunicera med armeer av
+komprometterade datorer som leverar spam.
+</p>
+
+<p>
+Det &auml;r synd, men m&auml;rk att spammare redan klarar sig bra utan Tor.
+Dessutom, kom i h&aring;g att m&aring;nga av deras mera sofistikerade kommunikationsmekanismer
+(som falska UDP-paket) inte kan anv&auml;ndas &ouml;ver Tor, eftersom det bara skickar
+korrekt formaterade TCP kopplingar.
+</p>
+
+<a id="ExitPolicies"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#ExitPolicies">Hur fungerar Tor:s exit policy?</a></h3>
+
+<p>Alla Tor servrar har en exit policy som best&auml;mmer vilken typ av utg&aring;ende
+trafik som till&aring;ts eller stoppad fr&aring;n den servern. Exit
+policies &ouml;verf&ouml;rs till klienten via katalogen s&aring; att klienter
+automatiskt undviker att v&auml;lja noder som v&auml;grar kontakter till den avsedda
+destinationen. </p>
+
+<p>P&aring; det h&auml;r s&auml;ttet kan varje server best&auml;mma vilka tj&auml;nster, maskiner och n&auml;tverk
+han vill till&aring;ta kommunikation med, baserat p&aring; potentialen f&ouml;r missbruk och den egna
+situationen. </p>
+
+<a id="HowMuchAbuse"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#HowMuchAbuse">Missbrukas Tor ofta?</a></h3>
+
+<p>Inte mycket, i ett st&ouml;rre perspektiv. Vi har k&ouml;rt n&auml;tverket sedan
+since oktober 2003, och det har bara generer en ahndfull klagom&aring;l.
+Givetvis, som alla n&auml;tverk med fokus p&aring; privatliv s&aring; lockar vi till oss v&aring;r andel
+av idioter. Tors exit policy hj&auml;lper till att separera rollen som "villig att
+att donera resurser till n&auml;tverket" fr&aring;n role som "villig att hantera
+klagom&aring;l &ouml;ver missbruk" s&aring; vi hoppas att v&aring;rt n&auml;tverk &auml;r mer h&aring;llbart &auml;n
+tidigare f&ouml;rs&ouml;k med anonymitetsn&auml;tverk. </p>
+
+<p>Eftersom Tor har
+<a href="<page overview>">m&aring;nga bra anv&auml;ndningsomr&aring;den ocks&aring;</a>
+, tycker vi att vi g&ouml;r ett bra jobb med att h&aring;lla en balans f&ouml;r n&auml;rvarande. </p>
+
+<a id="TypicalAbuses"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#TypicalAbuses">Vad kan jag f&ouml;rv&auml;nta mig om jag k&ouml;r en server?</a></h3>
+
+<p>Om du k&ouml;r en Tor-server som till&aring;ter utg&aring;ende trafik (till exempel
+standard exit policy), s&aring; &auml;r det troligen s&auml;kert att s&auml;ga att du till slut
+kommer att h&ouml;ra av fr&aring;n n&aring;gon.
+Klagom&aring;l &ouml;ver missbruk kommer i m&aring;nga former. Till exempel: </p>
+<ul>
+<li>N&aring;gon g&aring;r till Hotmail, och skickar ett hotbrev till ett f&ouml;retag
+company. Polisen skickar ett artigt mail, du f&ouml;rklarar att du k&ouml;r en Tor-server,
+de s&auml;ger "jaha" och l&auml;mnar dig ifred. [Port 80]</li>
+<li>N&aring;gon f&ouml;rs&ouml;ker f&aring; dig stoppad genom att anv&auml;nda Tor f&ouml;r att g&aring; till Google
+grupper och skicka spam till Usenet, och skickar sen ett argt mail till
+din ISP och s&auml;ger att f&ouml;rst&ouml;r hela v&auml;rlden. [Port 80]</li>
+<li>N&aring;gon g&aring;r in p&aring; ett IRC-n&auml;tverk och f&ouml;rpestar.
+Din ISP f&aring;r ett artigt mail om att din dator har blivit
+nersmittad; och/eller din dator attackeras med en DDoS -attack. [Port 6667]</li>
+<li>N&aring;gon anv&auml;nder Tor f&ouml;r att ladda ner en Vin Diesel-film, och
+din ISP f&aring;r ett meddelande fr&aring;n DMCA . L&auml;s EFF's
+<a href="<page eff/tor-dmca-response>">Tor DMCA Svarsmall</a>
+, som f&ouml;rklarar f&ouml;r din ISP varf&ouml;r den troligen kan ignorera
+meddelandet utan n&aring;gra f&ouml;ljder. [Godtyckliga portar]</li>
+</ul>
+
+<p>Du kan ocks&aring; uppt&auml;cka att IP-adressen f&ouml;r din server blockeras fr&aring;n
+n&aring;gra Internet siter/tj&auml;nster. Detta kan h&auml;nda oavsett din exit policy
+, d&auml;rf&ouml;r att n&aring;gra grupper inte verkar veta om eller bry sig om att Tor har
+en exit policy. (Om du har en extra IP-adress som inte anv&auml;nds f&ouml;r annat
+kanske du ska &ouml;verv&auml;ga att k&ouml;ra din Tor-server med den.) Till exempel, </p>
+
+<ul>
+<li>Efter n&aring;gra f&aring; fall d&auml;r anonym idioter r&ouml;rt till dess sidor blockerar
+Wikipedia nu m&aring;nga IP-adresser till Tor-servrar f&ouml;r skrivning
+(l&auml;sning fungerar fortfarande). We pratar med Wikipedia om hur de skulle kunna
+kontrollera missbruk och samtidigt till&aring;ta anonyma bidragare som ofta har heta nyheter
+eller intern ingformation om ett &auml;mne men inte vill riskera att avsl&ouml;ja
+sina identiteter n&auml;r de publiserar det (eller inte vill avsl&ouml;ja att
+att det g&aring;tr till Wikipedia). Slashdot sitter i samma b&aring;t.</li>
+
+<li>SORBS s&auml;tter adresserna till n&aring;gra Tor-servrar p&aring; sin svarta lista f&ouml;r mail
+ocks&aring;. De g&ouml;r det d&auml;rf&ouml;r att de passivt detekterar om din server har kontakt med
+vissa IRC n&auml;tverk, och fr&aring;n det drar de slutsatsen att din server kan skicka
+spam. Vi har f&ouml;rs&ouml;kt att l&auml;ra dem att all mjukvara fungerar p&aring; det s&auml;ttet,
+men har gett upp. Vi rekommenderar att du undviker dem och <a
+href="http://paulgraham.com/spamhausblacklist.html";>l&auml;r dina v&auml;nner
+(om de anv&auml;nder det) att ocks&aring; undvika grova svarta listor </a>.</li>
+
+</ul>
+
+<a id="IrcBans"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#IrcBans">Tor &auml;r stoppad i det IRC-n&auml;tverk jag vill anv&auml;nda</a></h3>
+
+<p>Ibland anv&auml;nder idioter Tor f&ouml;r att fiska i IRC-kanaler. Detta missbruk
+resulterar i IP-specifika tillf&auml;lliga stopp ("klines" i IRC-spr&aring;k), eftersom
+n&auml;tverksoperat&ouml;rer f&ouml;rs&ouml;ker h&aring;lla fiskandet borta fr&aring;n sitt n&auml;tverk. </p>
+
+<p>Det svaret understryker ett fundamentalt fel i s&auml;kerhetsmodellen som
+anv&auml;nds inom IRC: de antar att IP-adresser &auml;r samma sak som m&auml;nniskor och
+de kan stopppa en m&auml;nniska genom att stoppa en IP-adress.
+I verkligheten fungerar inte det &mdash; mycket s&aring;dant fiskande anv&auml;nder
+rutinm&auml;ssigt bokstavligen milliontals &ouml;ppna proxyservrar och smittade
+datorer runtom p&aring; n&auml;tet. IRC-n&auml;tverken f&ouml;rlorar kampen om att f&ouml;rs&ouml;ka
+blockera alla dessa noder och en hel industri av svartlistor och f&ouml;rs&ouml;k att
+stoppa fisket har vuxit upp baserat p&aring; denna felaktiga s&auml;kerhetsmodell
+ (inte helt olikt anti-virus industrin).
+Tor-n&auml;tverket &auml;r bara en droppe i havet h&auml;r. </p>
+
+<p>&Aring; andra sidan, ur IRC-operat&ouml;rernas synvinkel, &auml;r s&auml;kerhet
+inte en allt-eller-inget grej. Genom att svara snabbt p&aring; fiske eller n&aring;gon
+annan attack, so kan det vara m&ouml;jligt att g&ouml;ra attacken mindre
+attraktiv. Och de flesta IP-adresserna &auml;r lika med individer,
+p&aring; ett givet IRC-n&auml;tverk vid ett givet tillf&auml;lle.
+Undantagen inkluderar NAT-portat som kan till&aring;tas access som specialfall
+&Auml;ven om det &auml;r ett hoppl&ouml;st f&ouml;retag att f&ouml;rs&ouml;ka stoppa &ouml;ppna proxies, s&aring;
+&auml;r det generellt inte det att stoppa en enstaka IRC som inte sk&ouml;ter sig
+till anv&auml;ndarna tr&ouml;ttnar och f&ouml;rsvinner. </p>
+
+<p>Men det korrekta svaret &auml;r att implementera s&auml;kerhet p&aring; applikationsniv&aring;,
+att sl&auml;ppa in sk&ouml;tsamma anv&auml;ndare och h&aring;lla ute anv&auml;ndare som inte sk&ouml;ter sig.
+Detta m&aring;ste baseras p&aring; n&aring;gon typ egenskap per person (som ett l&ouml;senord ),
+inte en egenskap p&aring; hur hans paket transporteras. </p>
+
+<p>Alla IRC-n&auml;tverk f&ouml;rs&ouml;ker givetvis inte stoppa Tor-noder. Trots allt
+, ganska m&aring;nga anv&auml;nder Tor f&ouml;r att kunna anv&auml;nda IRC avskilt f&ouml;r att kommunicera
+legitimt utan att bli knutna till sin verkliga identitet.
+Varje IRC-n&auml;tverk beh&ouml;ver best&auml;mma sig f&ouml;r om blockering av n&aring;gra f&aring;
+av de the millioner av IP-adresser som illvilliga m&auml;nniskor kan anv&auml;nda &auml;r v&auml;rt
+f&ouml;rlusten av bidragen fr&aring;n Tor-anv&auml;ndarna som sk&ouml;ter sig. </p>
+
+<p>Om du blockeras, diskutera med n&auml;tverksoperat&ouml;ren och f&ouml;rklara
+problemen f&ouml;r dem. De kanske inte k&auml;nner till Tor alla, eller
+de kanske inte k&auml;nner till att maskinnamnen de 'klinar' &auml;r Tor-noder
+Om du f&ouml;rklara problemet och de vidh&aring;ller att Tor borde vara blockerat
+vill du kanske flytta till ett n&auml;tverk som &auml;r mer &ouml;ppet f&ouml;r yttrandefrihet.
+Kanske en inbjudan in till #tor p&aring; irc.oftc.net kommer att visa att
+vi inte alla &auml;r onda m&auml;nniskor. </p>
+
+<p>Slutligen, om du f&aring;r veta om ett IRC-n&auml;tverk som verkar blockera
+Tor, eller en enstaka Tor exitnod, v&auml;nligen l&auml;gg ut den informationen p&aring; <a
+href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/BlockingIrc";>The Tor
+IRC block tracker</a>
+s&aring; att andra kan se det. Minst ett IRC-n&auml;tverk l&auml;ser den sidan
+f&ouml;r att kunna till&aring;ta exitnoder som blivit blockerade oavsiktligt. </p>
+
+<a id="SMTPBans"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#SMTPBans">Era noder &auml;r sp&auml;rrade fr&aring;n den mail-server jag vill anv&auml;nda.</a></h3>
+
+<p>&Auml;ven om <a href="#WhatAboutSpammers">Tor inte &auml;r anv&auml;ndbart f&ouml;r
+spam</a>, verkar en del &ouml;verambiti&ouml;sa svartlistare tro att alla &ouml;ppna
+n&auml;tverk som Tor &auml;r ondskefulla &mdash; de f&ouml;rs&ouml;ker tvinga ur
+administrat&ouml;rer fakta om regler, service, och routing, och sen f&aring;
+l&ouml;sensummor fr&aring;n offer. </p>
+
+<p>Om din serveradministrat&ouml;r best&auml;mmer sig f&ouml;r at anv&auml;nda dessa svarta listor
+och v&auml;gra inkommande epost borde du ha ett samtal med dem och l&auml;ra dem om Tor
+Tor:s utg&aring;ngsregler. </p>
+
+<a id="Bans"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#Bans">Jag vill stoppa Tor-n&auml;tverket fr&aring;n min tj&auml;nst.</a></h3>
+
+<p>Det var tr&aring;kigt att h&ouml;ra. Det finns m&aring;nga tillf&auml;llen d&auml;r det &auml;r klokt att
+blockera anonyma anv&auml;ndare till en Internettj&auml;nst. Men i m&aring;nga fall
+finns det enklare l&ouml;sningar som kan ordna ditt problem och samtidigt
+till&aring;ta anv&auml;ndare att ha tillg&aring;ng till din site s&auml;kert</p>
+
+<p>F&ouml;rst och fr&auml;mst: Fr&aring;ga dig sj&auml;lv om det finns ett s&auml;tt besluta p&aring; applikationsniv&aring;
+f&ouml;r att skilja de gilitga anv&auml;ndarna fr&aring;n idioterna. Till exempel, du kan ha
+ha vissa omr&aring;den p&aring; siten eller vissa privlegier som postning,
+tillg&auml;ngligt bara f&ouml;r registrerade anv&auml;ndare. Det &auml;r enkelt att bygga
+uppdaterad lista av Tor:s IP-adresser som till&aring;ter kommunikation till din tj&auml;nst
+s&aring; du kan s&auml;tta upp den h&auml;r distinktionen f&ouml;r enbart Tor-anv&auml;ndare P&aring; detta s&auml;ttet
+kan du ha access via multipla noder och beh&ouml;ver inte stoppa varje del av din tj&auml;nst. </p>
+
+<p>Till exempel, <a
+href="http://freenode.net/policy.shtml#tor";>Freenode IRC</a>
+hade ett problem med en koordinerad grupp av anv&auml;ndare som ansl&ouml;t till kanaler
+och raffinerat tog &ouml;ver konversationen; men n&auml;r det markerade alla anv&auml;ndare
+fr&aring;n Tor-noder som "anonyma anv&auml;ndare," och tog bort m&ouml;jligheten f&ouml;r dem att
+blandas in bland de andra, gick personer &ouml;ver till att anv&auml;nda &ouml;ppna proxies
+och robot-n&auml;tverk. </p>
+
+<p>Nummer tv&aring;, t&auml;nk p&aring; att hundratusentals m&auml;nniskor anv&auml;nder Tor
+varje dag bara f&ouml;r enkel datahygien&mdash; till exempel,
+f&ouml;r att skydda sig mot datainsamling fr&aring;n reklamf&ouml;retag medan de
+h&aring;ller p&aring; med sina normala aktiviteter. Andra anv&auml;nder Tor eftersom det &auml;r deras
+enda s&auml;tt att komma f&ouml;rbi restriktiva lokala brandv&auml;ggar.
+En del Toranv&auml;ndare kanske anv&auml;nder din tj&auml;nst just nu f&ouml;r genomf&ouml;ra helt
+normala aktiviteter. Du m&aring;ste best&auml;mma om det &auml;r v&auml;rt att tappa bidragen
+fr&aring;n dess anv&auml;ndare genom att stoppa Tor-n&auml;tverket s&aring;v&auml;l som potentiella
+framtida anv&auml;ndare (Ofta har folk ingen uppfattning om hur m&aring;nga artiga
+Toranv&auml;ndare som koplar till deras tj&auml;nster&mdash; du m&auml;rker dem inte tills det kommer
+en oartig)</p>
+
+<p>Nu borde du st&auml;lla dig sj&auml;lv fr&aring;gan; Hur g&ouml;r du med andra tj&auml;nster
+som samlar m&aring;nga anv&auml;ndare bakom n&aring;gra f&aring; IP-adresser. Tor &auml;r inte s&aring;
+annorlunda &auml;n AOL i det avseendet.</p>
+
+<p>Sist, kom ih&aring;g att Tor-servrar har <a
+href="#ExitPolicies">individuella utg&aring;ngsregler </a>. M&aring;nga Tor-servrar
+till&aring;ter inte utg&aring;ende kopplingar alls, m&aring;nga av de som till&aring;ter en del
+utg&aring;ende kopplingar kanske redan f&ouml;rbjuder kopplingar till din tj&auml;nst.
+N&auml;r du stoppar noder b&ouml;r du g&aring; igenom utg&aring;ngsreglerna och bara blockera de
+som till&aring;ster dessa kopplingar och du b&ouml;r komma ih&aring;g att utg&aring;ngsreglerna
+kan &auml;ndras (och &auml;ven listan med noder i n&auml;tverket)
+. </p>
+
+<p>Om du verkligen vill g&ouml;ra det s&aring; tillhandah&aring;ller vi ett
+<a href="<svnsandbox>contrib/exitlist">Python-skript f&ouml;r att parsa
+katalogen</a>. (Notera att skriptet inte kommer att ge en perfekt lista
+med IP-adresser som kan koppla till dig via Tor, eftersom en del Tor-servrar
+kan koppla ut&aring;t fr&aring;n andra adresser &auml;n de de publicerar.)
+</p>
+
+<a id="TracingUsers"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#TracingUsers">Jag har ett tungt v&auml;gande sk&auml;l att sp&aring;ra Tor-anv&auml;ndare.
+Kan ni hj&auml;lpa till?</a></h3>
+
+<p>
+Det finns ingenting utvecklarna av Tor kan g&ouml;ra f&ouml;r att sp&aring;ra Tor-anv&auml;ndarna. Samma
+skydd som hindrar folk fr&aring;n att bryta Tor:s anonymitet stoppar ocks&aring;
+oss fr&aring;n att r&auml;kna ut vad som p&aring;g&aring;r.
+</p>
+
+<p>
+N&aring;gra anh&auml;ngare har f&ouml;reslagit att vi designar om Tor till att
+inkludera <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Backdoor";>bakd&ouml;rr</a>.
+Det finns tv&aring; problem med det. Nummer ett, det f&ouml;rsvagar systemet
+f&ouml;r mycket rent tekniskt. Att ha ett centralt s&auml;tt att koppla anv&auml;ndare till
+deras aktiviteter &auml;r ett vid&ouml;ppet h&aring;l f&ouml;r alla sorters attacker;
+och regelmekanismerna som skulle beh&ouml;vas f&ouml;r en korrekt hantering av
+det ansvaret &auml;r enorma och ol&ouml;sta. Nummer tv&aring;,
+De onda m&auml;nniskorna<a href="#WhatAboutCriminals">kommer inte
+f&aring;ngas med det &auml;nd&aring;</a>, eftersom de kommer att anv&auml;nda andra s&auml;tt
+att skydda sin anonymitet (identitetsst&ouml;ld, smitta datorer och
+anv&auml;nda dem som rel&auml;punkter, osv).
+</p>
+
+<p>
+Men kom ih&aring;g att det inte betyder att Tor &auml;r os&aring;rbart. Traditionellt
+polisarbete som att f&ouml;rh&ouml;ra misst&auml;nkta, &ouml;vervakning, tangentbordslyssnare,
+textanalys, tillslag och andra fysiska unders&ouml;kningar kan vara v&auml;ldigt effektiva mot Tor.
+</p>
+
+<a id="LegalQuestions"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#LegalQuestions">Jag har fr&aring;gor om missbruk av Tor och lagar.</a></h3>
+
+<p>Vi &auml;r bara utvecklare, Vi kan svara p&aring; tekniska fr&aring;gor, men vi
+kan inte svara p&aring; fr&aring;gom om juridik och lagar. </p>
+
+<p>V&auml;nligen se p&aring;
+<a href="<page eff/tor-legal-faq>">Vanliga fr&aring;gor om Tor och lagar</a>,
+och kontakta EFF direkt om du har juridiska sp&ouml;rsm&aring;l.
+(G&auml;ller antagligen bara USA)
+</p>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>

Modified: website/trunk/se/index.wml
===================================================================
--- website/trunk/se/index.wml	2007-04-15 00:36:17 UTC (rev 9958)
+++ website/trunk/se/index.wml	2007-04-15 04:38:45 UTC (rev 9959)
@@ -59,6 +59,7 @@
 <h2><a class="anchor" href="#News">Nyheter</a></h2>
 
 <ul>
+<li>Feb 2007: Tor-projektet och UColo/Boulder <a href="http://blogs.law.harvard.edu/anonymous/2007/02/26/the-rumors-of-our-demise/";>svarar</a> på en blogstorm om ett dokument om möjlig attackstrategi mot Tor.
 
 <li>Jan 2007: Torn&auml;tverket har vuxit till hundratusentals anv&auml;ndare. Utvecklarna
 klarar inte ensamma av att skapa alla nya till&auml;gg, &aring;tg&auml;rda buggar och uppdatera dokumentation.

Added: website/trunk/se/people.wml
===================================================================
--- website/trunk/se/people.wml	2007-04-15 00:36:17 UTC (rev 9958)
+++ website/trunk/se/people.wml	2007-04-15 04:38:45 UTC (rev 9959)
@@ -0,0 +1,33 @@
+## translation metadata
+# Revision: $Revision: 8726 $
+
+#include "head.wmi" TITLE="People"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Tor: Personer</h2>
+<hr />
+
+<p>Tor-projektet sk&ouml;ts inom<a href="http://freehaven.net/";>The
+Free Haven Project</a> som en komponent f&ouml;r anonym kommunikation
+som st&aring;r emot censur. Tor utvecklas av <a href="http://freehaven.net/~arma/";>Roger Dingledine</a>
+och <a href="http://www.wangafu.net/~nickm/";>Nick Mathewson</a>, med
+hj&auml;lp fr&aring;n m&aring;nga frivilliga p&aring; Internet.</p>
+
+<p>Shava Nerad ansl&ouml;t till projektet 2006 som verkst&auml;llande direkt&ouml;r. V&auml;nligen
+<a href="mailto:shava@xxxxxxxxxxxxx";>kontakta henne</a> med fr&aring;gor om press och 
+pengar.</p>
+
+<p>Tor designades av Roger Dingledine och Nick Mathewson fr&aring;n Free
+Haven och <a href="http://www.syverson.org/";>Paul Syverson</a> fr&aring;n 
+<a href="http://www.nrl.navy.mil/";>Naval Research Laboratory</a>, baserat
+p&aring; original- <a href="http://www.onion-router.net/";>onion routing</a>
+iden utvecklad p&aring; NRL.</p>
+
+<p>Kontakta inte oss individuellte ang&aring;ende Tor-fr&aring;gor &mdash; om
+du har ett problem eller en fr&aring;ga, l&auml;s igenom <a href="<page
+contact>">contact page</a> f&ouml;r l&auml;mpliga adresser.</p>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>