[Author Prev][Author Next][Thread Prev][Thread Next][Author Index][Thread Index]

[or-cvs] se/index.wml: add missing ";"Update of /home2/or/cvsroot/website/se
In directory moria:/tmp/cvs-serv32542

Modified Files:
	index.wml 
Log Message:
se/index.wml: add missing ";"


Index: index.wml
===================================================================
RCS file: /home2/or/cvsroot/website/se/index.wml,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -p -d -r1.7 -r1.8
--- index.wml	27 Jan 2006 00:16:59 -0000	1.7
+++ index.wml	27 Jan 2006 01:27:46 -0000	1.8
@@ -60,7 +60,7 @@ vill låta identifiera dig. 
 
 <p>
 S&auml;kerheten i Tor f&ouml;rst&auml;rks n&auml;r anv&auml;ndarantalet &ouml;kar och fler erbjuder sig att
-k&ouml;ra servrar. V&aumlnligen &ouml;verv&auml;g att <a href="<page volunteer>">bidra med din tid</a>
+k&ouml;ra servrar. V&auml;nligen &ouml;verv&auml;g att <a href="<page volunteer>">bidra med din tid</a>
 eller <a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-server.html">med bandbredd</a>.
 Och kom ih&aring;g att detta &auml;r kod under utveckling &mdash; det &auml;r ingen bra
 id&eacute; att lita p&aring; Tor om du verkligen beh&ouml;ver ett kraftfullt skydd f&ouml;r din anonymitet.