[Author Prev][Author Next][Thread Prev][Thread Next][Author Index][Thread Index]

[or-cvs] Website: Swedish translation.Update of /home2/or/cvsroot/website/se
In directory moria:/tmp/cvs-serv19815/se

Added Files:
	documentation.wml download.wml foot.wmi index.wml 
	navigation.wmi overview.wml 
Log Message:
Website: Swedish translation. 


--- NEW FILE: documentation.wml ---
## translation metadata
# Based-On-Revision: 1.3
# Last-Translator: lasse_ahv@xxxxxxxx

#include "head.wmi" TITLE="Documentation"

<div class="main-column">

<h1>Inneh&aring;ll</h1>
<hr />

<ul>
<li><a href="#RunningTor">K&ouml;ra Tor</a></li>
<li><a href="#DesignDoc">Designdokument</a></li>
<li><a href="#HOWTO">Diverse HOWTO dokument</a></li>
<li><a href="#MailingLists">Information om maillistor</a></li>
</ul>
<hr />

<a id="RunningTor"></a>
<h2><a class="anchor" href="#RunningTor">K&ouml;ra Tor</a></h2>
<ul>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-win32.html">Installera Tor p&aring; Win32</a></li>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-osx.html">Installera Tor p&aring; Mac OS X</a></li>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Installera Tor p&aring; Linux/BSD/Unix</a></li>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-switchproxy.html">Installera SwitchProxy for Tor</a></li>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-server.html">Konfigurera en Tor server</a></li>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-hidden-service.html">Konfigurera en dold Tortj&auml;nst</a></li>
</ul>

<a id="DesignDoc"></a>
<h2><a class="anchor" href="#DesignDoc">Design Documents</a></h2>
<p><b>Designdokumentet</b> (publicerad p&aring; Usenix
Security 2004) visar v&aring;ra ber&auml;ttiganden och s&auml;kerhetsanalys f&ouml;r Tor:s design:</p>
<ul>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/design-paper/tor-design.pdf">PDF version</a></li>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/design-paper/tor-design.html">HTML version</a></li>
</ul>

<p>V&aring;f uppf&ouml;ljning om <b>utmaningar inom anonymitet med sm&aring; f&ouml;rdr&ouml;jningar</b>
(fortfarande ett utkast) beskriver senare erfarenheter och utvecklingar:
<a href="<cvssandbox>tor/doc/design-paper/challenges.pdf">PDF version</a>.</p>

<p>M&aring;let med <b>specifikationen</b> &auml;r att ge utvecklare 
tillr&auml;ckligt med fakta f&ouml;r att kunna bygga en kompatiber version av Tor:</p>
<ul>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-spec.txt">Tor specifikation</a></li>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/rend-spec.txt">Tor rendezvous specifikation</a></li>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/dir-spec.txt">Tor directory server specifikation</a></li>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/control-spec.txt">Specifikation Tor gr&auml;nssnitt</a></li>
</ul>

<p><a href="<page tor-manual>"><b>Manualen</b></a> f&ouml;r den senaste stabila versionen
ger detaljerade instruktioner f&ouml;r att installera och anv&auml;nda Tor, med konfiguration
av klient och server alternativen.<br />
Om du k&ouml;r CVS-versionen finns manualen 
<a href="<page tor-manual-cvs>"><b>h&auml;r</b></a>.
</p>

<p><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter";>Wiki</a>
inneh&aring;ller en m&auml;ngd nyttiga bidrag fr&aring;n Toranv&auml;ndare.</p>

<p>Se p&aring; <a href="http://freehaven.net/~arma/wth1.pdf";>bilder</a>
fr&aring;n <a href="http://whatthehack.org/";>What the Hack (WTH)</a>, och <a
href="http://rehash.waag.org/WTH/wth-anonymous-communication-58.mp4.torrent";>
se p&aring; videon</a>. Vi har ocks&aring; <a
href="http://freehaven.net/~arma/wth3.pdf";>bilder</a> och <a
href="http://rehash.waag.org/WTH/wth_tor_hidden_services.mp4.torrent";>video</a>
fr&aring;n WTH-diskussionen om dolda tj&auml;nster.
</p>

<a id="HOWTO"></a>
<h2><a class="anchor" href="#HOWTO">Diverse HOWTO-dokument</a></h2>
<ul>
<li><a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO";>Guide
till att Torifiera diverse applikationer</a></li>
<li><a
href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OperationalSecurity";>Hur
man k&ouml;r en s&auml;ker Torserver</a></li>
<li><a
href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorInChroot";>K&ouml;ra
Tor p&aring; en Linux chroot</a></li>
<li><a
href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OpenbsdChrootedTor";>chroot
guide f&ouml;r OpenBSD</a></li>
<li><a
href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/SquidProxy";>Squid och
Tor</a></li>
</ul>

<a id="MailingLists"></a>
<h2><a class="anchor" href="#MailingLists">Mailing List Information</a></h2>
<ul>
<li> <a href="http://archives.seul.org/or/announce/";>or-announce
maillistan</a> &auml;r en lista med lite trafik f&ouml;r att meddela nya releaser.
</li>
<li> <a href="http://archives.seul.org/or/talk/";>or-talk maillistan
</a> &auml;r den d&auml;r mycket diskussioner f&ouml;rekommer och d&auml;r skickar meddelanden
om prereleaser and release kandidater. </li>
<li> <a href="http://archives.seul.org/or/dev/";>or-dev maillistan
list</a> &auml;r endast f&ouml;r utvecklare och har v&auml;ldigt lite trafik. </li>
<li> Det finns ocks&aring; en lista f&ouml;r <a
href="http://archives.seul.org/or/cvs/";>cvs commits</a>.</li>
</ul>
 </div><!-- #main -->

#include <foot.wmi>

--- NEW FILE: download.wml ---
## translation metadata
# Based-On-Revision: 1.14
# Last-Translator: lasse_ahv@xxxxxxxx

#include "head.wmi" TITLE="Download"

<div class="main-column">

<h2>Tor: Paketering och k&auml;llkod</h2>
<hr />


<p>Tor distribueras som <a href="http://www.fsf.org/";>Free Software</a>
under <a href="<cvssandbox>tor/LICENSE">3-clause BSD license</a>.</p>

<p>Den senaste stabila versionen &auml;r <b><version-stable></b>, och den
senaste utvecklingsversionen &auml;r <b><version-alpha></b>.</p>

<p><b>Prenumerera</b> p&aring;
<a href="http://archives.seul.org/or/announce/";>or-announce mailing list</a>
f&ouml;r att vara uppdaterad vad g&auml;ller s&auml;kerhet och nya stabila releaser (du kommer 
att beh&ouml;va bekr&auml;fta via epost):
<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi";>
<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
<input name="email" size="15">
<input type="submit" value="subscribe">
</form>
</p>

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tr>
<td><strong>Plattform</strong></td>
<td><strong>Paketering</strong></td>
<td><strong>Installation</strong></td>
</tr>

<tr>
<td>Windows</td>
<td>
<a href="<package-win32-stable>"><version-win32-stable></a> (<a href="<package-win32-stable-sig>">sig</a>),
<a href="<package-win32-alpha>"><version-win32-alpha></a> (<a href="<package-win32-stable-sig>">sig</a>)
</td>
<td><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-win32.html">Win32 instruktioner</a></td>
</tr>

<tr>
<td>Mac OS X Tiger</td>
<td>
<a href="<package-osx-stable>"><version-osx-stable></a> (<a href="<package-osx-stable-sig>">sig</a>),
<a href="<package-osx-alpha>"><version-osx-alpha></a> (<a href="<package-osx-alpha-sig>">sig</a>)
</td>
<td><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-osx.html">OS X instruktioner</a></td>
</tr>

<tr>
<td>Mac OS X Panther/Jaguar</td>
<td>
<a href="<package-oldosx-stable>"><version-oldosx-stable></a> (<a href="<package-oldosx-stable-sig>">sig</a>)
</td>
<td><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-osx.html">OS X instruktioner</a></td>
</tr>

<tr>
<td>Debian</td>
<td><kbd>apt-get install tor</kbd></td>
<td>
<ul>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instructions</a></li>
<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorOnDebian";>Backports to Woody and Sarge, Packages for Ubuntu, and packages of experimental Tor versions</a></li>
</ul>
</td>
</tr>

<tr>
<td>Gentoo</td>
<td><kbd>emerge tor</kbd></td>
<td>
<ul>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instructions</a></li>
<li><a href="http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Anonymity_with_Tor_and_Privoxy";>Gentoo-wiki guide</a></li>
</ul>
</td>
</tr>

<tr>
<td>Red Hat Linux</td>
<td>
<a href="<package-rpm-stable>"><version-rpm-stable> RPM</a> (<a href="<package-rpm-stable-sig>">sig</a>)
<br>
<a href="<package-srpm-stable>"><version-rpm-stable> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-stable-sig>">sig</a>)
<br>
<a href="<package-rpm-alpha>"><version-rpm-alpha> RPM</a> (<a href="<package-rpm-alpha-sig>">sig</a>)
<br>
<a href="<package-srpm-alpha>"><version-rpm-alpha> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-alpha-sig>">sig</a>)
</td>
<td><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instruktioner</a></td>
</tr>

<tr>
<td>FreeBSD</td>
<td><kbd>portinstall -s security/tor</kbd></td>
<td><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instruktioner</a></td>
</tr>

<tr>
<td>OpenBSD</td>
<td><kbd>cd /usr/ports/net/tor &amp;&amp; make &amp;&amp; make install</kbd></td>
<td>
<ul>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instruktioner</a></li>
<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OpenbsdChrootedTor";>Guide to chrooting Tor in OpenBSD</a></li>
</ul>
</td>
</tr>

<tr>
<td>NetBSD</td>
<td><kbd>cd /usr/pkgsrc/net/tor &amp;&amp; make install</kbd></td>
<td><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instruktioner</a></td>
</tr>

<tr>
<td>Source tarballs</td>
<td>
<a href="<package-source-stable>"><version-stable></a> (<a href="<package-source-stable-sig>">sig</a>),
<a href="<package-source-alpha>"><version-alpha></a> (<a href="<package-source-alpha-sig>">sig</a>)
</td>
<td>n/a</td>
</tr>

</table>

<hr />

<h2>Mer information</h2>

<ul>
<li>L&auml;s h&auml;r <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#DistSignatures";>FAQ entry</a> f&ouml;r instruktioner f&ouml;r att verifiera paket signaturer, s&aring; att du kan vara s&auml;ker p&aring; att laddat filen du vill ha.</li>
<li>L&auml;s <a href="<page developers>">developers page</a> f&ouml;r instruktioner f&ouml;r att h&auml;mta Tor fr&aring;n CVS f&ouml;r den senaste utvecklingsversionen. T&auml;nk p&aring; att den versionen kanske inte fungerar eller ens g&aring;t att kompilera!</li>
</ul>

<p>F&ouml;r en lista p&aring; siter som speglar Tor<a href="<page mirrors>">h&auml;r</a>.
</p>


<hr />

<h2>Testreleaser</h2>

<p>2005-12-11:
Tor 0.1.1.10-alpha: <a
href="http://archives.seul.org/or/talk/Dec-2005/msg00053.html";>fixes
more crash bugs, fixes some anonymity-related problems, and provides major
performance speedups and uses less memory than the previous alphas</a>.
</p>

<p>2005-11-15:
Tor 0.1.1.9-alpha: <a
href="http://archives.seul.org/or/talk/Nov-2005/msg00139.html";>fixes some
memory leaks from the last snapshot, removes a lot of extra confusing
log warnings, and fixes other bugs</a>.
</p>

<p>2005-10-07:
Tor 0.1.1.8-alpha: <a
href="http://archives.seul.org/or/talk/Oct-2005/msg00073.html";>clients
use the new directory protocol;
servers that are tight on resources stop advertising their DirPort;
and we use OpenSSL's AES if it's available</a>.
</p>

<p>2005-09-14:
Tor 0.1.1.7-alpha <a
href="http://archives.seul.org/or/talk/Sep-2005/msg00152.html";>fixes
some bugs in 0.1.1.6-alpha</a>.
</p>

<p>2005-09-09:
Tor 0.1.1.6-alpha <a
href="http://archives.seul.org/or/talk/Sep-2005/msg00103.html";>fixes
some bugs in 0.1.1.5-alpha, and adds new features including exit enclaves,
improved hidden service speed, remote reachability detection by the
dirservers, fixes to let the Tor network bootstrap again, and a start
on the new directory design</a>.
</p>

<p>2005-08-08:
Tor 0.1.1.5-alpha <a
href="http://archives.seul.org/or/talk/Aug-2005/msg00036.html";>includes
the critical security fix from 0.1.0.14</a>.
</p>

<p>2005-08-04:
Tor 0.1.1.4-alpha <a
href="http://archives.seul.org/or/talk/Aug-2005/msg00010.html";>includes
the critical security fix from 0.1.0.13</a>.
</p>

<p>2005-07-25:
Tor 0.1.1.3-alpha <a
href="http://archives.seul.org/or/talk/Jul-2005/msg00107.html";>fixes
a crash bug with hidden services, an assert trigger in the controller,
and a few other controller bugs</a>.
</p>

<p>2005-07-14:
Tor 0.1.1.2-alpha <a
href="http://archives.seul.org/or/talk/Jul-2005/msg00055.html";>fixes a
seg fault in the controller handling, plus a few other bugs</a>.
</p>

<p>2005-06-28:
Tor 0.1.1.1-alpha has a <a
href="http://archives.seul.org/or/talk/Jun-2005/msg00252.html";>revised
controller protocol (version 1) that uses ascii rather than binary</a>.
</p>

<hr />

<h2>Stable releases</h2>

<p>2005-09-23:
Tor 0.1.0.15 fixes <a
href="http://archives.seul.org/or/announce/Sep-2005/msg00000.html";>a crash
bug when exit nodes run out of file descriptors, and rejects two more ports
in the default exit policy</a>.
</p>

<p>2005-08-08:
Tor 0.1.0.14 fixes <a
href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2005/msg00001.html";>the
second half of a critical bug in the security of our crypto
handshakes</a>. All clients should upgrade <b>immediately</b>!
</p>

<p>2005-08-04:
Tor 0.1.0.13 fixes a <a
href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2005/msg00000.html";>critical
bug in the security of our crypto handshakes</a>.
</p>

<p>2005-07-18:
Tor 0.1.0.12 fixes an <a
href="http://archives.seul.org/or/announce/Jul-2005/msg00001.html";>assert
bug that was taking down some clients and servers in rare cases</a>.
</p>

<p>2005-06-30:
Tor 0.1.0.11 fixes a <a
href="http://archives.seul.org/or/announce/Jul-2005/msg00000.html";>security
problem where servers would disregard their exit policies in some
circumstances</a>.
</p>

<p>2005-06-12:
Tor 0.1.0.10 features <a
href="http://archives.seul.org/or/announce/Jun-2005/msg00000.html";>cleanup
on Windows, including making NT services work; many performance
improvements, including libevent to use poll/epoll/kqueue when available,
and pthreads and better buffer management to avoid so much memory bloat;
better performance and reliability for hidden services; automated
self-reachability testing by servers; http and https proxy support for
clients; and much more support for the Tor controller protocol</a>.
</p>

<hr />

<p>You can read the <a href="<cvssandbox>tor/ChangeLog">ChangeLog</a> for more
details.</p>

 </div><!-- #main -->

#include <foot.wmi>

--- NEW FILE: foot.wmi ---
#!/usr/bin/wml

## translation metadata
# Revision: $Revision: 1.1 $

#use "functions.wmi"

</div>
 <div class="bottom" id="bottom">
   <i><a href="mailto:tor-webmaster@xxxxxxxxxxxxx"; class="smalllink">Webmaster</a></i> -
#   Id: developers.html,v 1.41 2005/08/31 20:19:16 thomass Exp 
   Last modified: <:{ my @stat = stat('$(LANG)/'.$WML_SRC_FILENAME); print scalar localtime($stat[9]); }:>
   -
   Last compiled: <: print scalar localtime(); :>

# Uncomment this in your translation: (and translate it)
#####################################
#   <: unless (translation_current()) { :>
#   <p>
#   Vrrning: Denna översättning kan vara gammal. Det engelska originalet är revision
#   <:= translation_get_masterrevision() :> och denna översättning är baserad på
#   <:= translation_get_basedonrevision() :>.
#   <: } :>
 </div>
</body>
</html>

--- NEW FILE: index.wml ---
## translation metadata 
# Based-On-Revision: 1.5
# Last-Translator: lasse_ahv@xxxxxxxx

#include "head.wmi" TITLE="Ett system f&ouml;r anonym kommunikation p&aring; Internet"

<!-- SIDEBAR (OPTIONAL) -->
<div class="sidebar">
<a href="<page download>"><img src="$(IMGROOT)/download_tor.png" alt="Ladda ner Tor" /></a>

<br />

<a href="<page overview>"><img src="$(IMGROOT)/how_tor_works_thumb.png" alt="Hur Tor fungerar" /></a>
<!--
<div class="donatebutton">
<a href="http://secure.eff.org/tor";>St&ouml;d Tor genom att donera till EFF</a>
</div>
-->
<div class="donatebutton">
<a href="gui/">Vill du ha ett b&auml;ttre Tor GUI?</a>
</div>

</div>
<!-- END SIDEBAR -->

<div class="main-column">

<!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->

<h2>Tor: Ett system f&ouml;r anonym kommunikation p&aring; Internet</h2>

<p>
Tor &auml;r ett verktyg som anv&auml;nds av m&aring;nga organisationer och privatpersoner
som vill f&ouml;rst&auml;rka sin s&auml;kerhet p&aring; internet. Att anv&auml;nda Tor kan hj&auml;lpa dig 
att vara anonym n&auml;r du surfar och publicerar p&aring; n&auml;tet, anv&auml;nder IM, IRC, SSH 
och andra applikationer som anv&auml;nder TCP som protokoll. Tor erbjuder ocks&aring; en 
plattform som utvecklare kan anv&auml;nda f&ouml;r att bygga nya applikationer med inbyggd
anonymitet, s&auml;kerhet och funktioner f&ouml;r integritet.
</p>

<p>
Din trafik &auml;r s&auml;krare n&auml;r du anv&auml;nder Tor, d&auml;rf&ouml;r att kommunikationen
studsar runt ett distribuerat n&auml;tverk av servrar, kallade 
<a href="<page overview>">onion routers</a>.
M&aring;ls&auml;ttningen f&ouml;r teknologin i Tor &auml;r att erbjuda anv&auml;ndare skydd mot 
'trafikanalys', en form av n&auml;tverks&ouml;vervakning som hotar anonymitet och
integritet, hemliga aff&auml;rstransaktioner och relationer, och nationell 
s&auml;kerhet. 
</p>

<p>
Ist&auml;llet f&ouml;r att se p&aring; inneh&aring;llet i din kommunikation, sp&aring;rar trafikanalys
vart ditt data skickas och n&auml;r, liksom m&auml;ngden data.

<!--
For example, online advertising companies like Doubleclick use traffic
analysis to record what web pages you've visited, and can build a
profile of your interests from that. A pharmaceutical company could
use traffic analysis to monitor when the research wing of a competitor
visits its website, and track what pages or products that interest the
competitor. IBM hosts a searchable patent index, and it could keep a list
of every query your company makes. A stalker could use traffic analysis
to learn whether you're in a certain Internet cafe.
</p>

<p>
-->
M&aring;ls&auml;ttningen f&ouml;r Tor &auml;r att f&ouml;rsv&aring;ra trafikanalys genom att f&ouml;rhindra
websiter, tjuvlyssnare och till och med routrarna sj&auml;lva fr&aring;n att sp&aring;ra 
din kommunikation p&aring; n&auml;tet. Detta betyder att Tor l&aring;ter dig best&auml;mma om du 
vill bli identifierad p&aring; n&auml;tet. 
</p>

<p>
S&auml;kerheten i Tor &ouml;kar n&auml;r anv&auml;ndarbasen &ouml;kar och fler erbjuder sig att
k&ouml;ra servrar. &Ouml;verv&auml;g att <a href="<page volunteer>">bidra med din tid</a>
eller <a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-server.html">bidra med bandbredd</a>.
Och kom ih&aring;g att detta &auml;r kod under utveckling &mdash; det &auml;r ingen bra
ide att lita p&aring; Tor om du verkligen beh&ouml;ver kraftfull skydda f&ouml;r din anonymitet.
</p><p><b>Vi letar nu aktivt efter sponsorer och finansiering.</b>

Tor-projektet lanserades av a href="http://freehaven.net/";>The Free
Haven Project</a> 2002. Tidigare var utvecklingen av Tor finansierat 
av kontrakt med <a href="http://www.nrl.navy.mil/";>Naval
Research Lab</a> (uppfinnare av &quot;onion routing&quot;) och 
<a href="http://www.eff.org/";>Electronic Frontier Foundation</a> (som 
fortfarande v&auml;nligen driftar v&aring;r website). Sponsorer av Tor f&aring;r personlig 
uppm&auml;rksamhet, b&auml;ttre support, publicitet (om de s&aring; vill), och kan p&aring;verka
riktningen f&ouml;r v&aring;r forskning och utveckling.
</p>

 </div><!-- #main -->

<!--
<a href="http://www.eff.org/";><img src="$(IMGROOT)/eff_badge.png" alt="Tor development has been supported by EFF" /></a>
<a href="http://www.onion-router.net/";><img src="$(IMGROOT)/onr-logo.jpg" alt="Tor development has been supported by ONR" /></a>
-->

#include <foot.wmi>

--- NEW FILE: navigation.wmi ---
#!/usr/bin/wml

## translation metadata
# Based-On-Revision: 1.4
# Last-Translator: thomas@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

<:
	my @navigation = (
		'index'			, 'Startsida',
		'overview'		, '&Ouml;versikt',
		'download'		, 'Ladda ner Tor',
		'documentation'		, 'Dokumentation',
		'support'		, 'Support',
		'faq'			, 'Vanliga fr&aring;gor',
		'volunteer'		, 'Frivilliga',
		'developers'		, 'Utvecklare',
		'people'		, 'Personer',
		'donate'		, 'Donera',
	);
:>

--- NEW FILE: overview.wml ---
## translation metadata
# Based-On-Revision: 1.5
# Last-Translator: lasse_ahv@xxxxxxxx

#include "head.wmi" TITLE="&Ouml;versikt"

<div class="main-column">

<h2>Tor: &Ouml;versikt</h2>
<hr />

<p>
Tor &auml;r ett n&auml;tverk av virtuella tunnlar som till&aring;ter enskilda och 
grupper att f&ouml;rst&auml;rka sin anonymitet p&aring; Internet. Det m&ouml;jligg&ouml;r ocks&aring; 
f&ouml;r mjukvaruutvecklare att bygga nya kommunikationsverktyg med inbyggda 
s&auml;kerhetsfunktioner. Tor tillhandah&aring;ller en grund f&ouml;r applikationer som l&aring;ter 
organisationer och privatpersoner dela information via publika n&auml;tverk utan att 
kompromettera dem.
</p>

<p>
Privatpersoner anv&auml;nder Tor f&ouml;r att hindra websiter att sp&aring;ra dem och deras 
familjer, eller f&ouml;r att kontakta nyhetssidor, IM- (instant messaging) tj&auml;nster
eller liknande, n&auml;r de &auml;r blockerade av deras lokala internetoperat&ouml;r. Tor:s 
<a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-hidden-service.html">dolda tj&auml;nster</a>
l&aring;ter anv&auml;ndare publicera websidor och andra tj&auml;nster utan att avsl&ouml;ja sitens placering.
Privatpersoner anv&auml;nder ocks&aring; Tor f&ouml;r socialt k&auml;nslig kommunikation; chat-sidor och 
webb-forum f&ouml;r v&aring;ldt&auml;ktsoffer och &ouml;verlevande efter &ouml;vergrepp, 
eller f&ouml;r m&auml;nniskor med sjukdomar.
</p>

<p>
Journalister anv&auml;nder Tor f&ouml;r att kommunicera s&auml;krare med uppgiftsl&auml;mnare
och dissidenter. Ideella organisationer anv&auml;nder Tor f&ouml;r att m&ouml;jligg&ouml;ra f&ouml;r
sin personal att kontakta sin webbsite hemma medan de arbetar i ett fr&auml;mmande land,
utan att avsl&ouml;ja f&ouml;r alla i omgivningen att de arbetar f&ouml;r just den organisationen.
</p>

<p>
Grupper som Indymedia rekommenderar Tor f&ouml;r att skydda sina medlemmars privaliv 
och s&auml;kerhet p&aring; internet. Aktivistgrupper som Electronic Frontier Foundation (EFF) 
st&ouml;der Tor:s utveckling som ett verktyg f&ouml;r att uppr&auml;tth&aring;lla m&auml;nskliga r&auml;ttigheter 
p&aring; n&auml;tet. F&ouml;retag anv&auml;nder Tor som ett s&auml;kert s&auml;tt att genomf&ouml;ra 
konkurrentanalyser och f&ouml;r att skydda k&auml;nsliga ink&ouml;psm&ouml;nster fr&aring;n obeh&ouml;riga.
De anv&auml;nder det ocks&aring; f&ouml;r att ers&auml;tta traditionella VPN-n&aumlt;,
som avsl&ouml;jar den exakt datam&auml;ngd och tidpunkt f&ouml;r kommunikation. P&aring; vilka orter jobbar 
de anst&auml;llda sent? P&aring; vilka orter g&aring;r de anst&auml;llda in p&aring; jobbs&ouml;kar-siter? 
Vilka utvecklingsavdelningar diskuterar med f&ouml;retagets patentadvokater?
</p>

<p>
En gren inom den Amerikanska marinen anv&auml;nder Tor f&ouml;r informationsh&auml;mtning 
om &ouml;ppen k&auml;llkodm och en grupp anv&auml;nder Tor f&ouml;r att bes&ouml;ka eller &ouml;vervaka 
webb-sidor utan att l&auml;mna regeringens IP-adresser i loggarna, och f&ouml;r s&auml;kerhet 
under hemliga operationer.
</p>

<p>
Bredden av m&auml;nniskor som anv&auml;nder Tor &auml;r faktiskt 
<a href="http://freehaven.net/doc/fc03/econymics.pdf";> en del av det som 
g&ouml;r det s&aring; s&auml;kert </a>. Tor g&ouml;mmer dig bland andra anv&auml;ndare p&aring; n&auml;tet, s&aring; att 
ju st&ouml;rre och utbredd anv&auml;ndandet av Tor &auml;r, desto mer kommer din anonymitet att skyddas.
</p>

<h3>Varf&ouml;r vi beh&ouml;ver Tor</h3>


<p>
Anv&auml;ndning av Tor skyddar dig mot 'trafikanalys' en vanlig form av &ouml;vervakning
av Internet. Trafikanalys kan anv&auml;ndas f&ouml;r att dra slutsatser om vem som talar 
med vem &ouml;ver ett allm&auml;nt n&auml;tverk. Genom att k&auml;nna till k&auml;llan och m&aring;let f&ouml;r din 
internettrafik kan andra sp&aring;ra ditt beteende och dina intressen. Detta kan p&aring;verka 
din ekonomi om till exempel en e-handelsplats anv&auml;nder prisdiskriminering baserat
p&aring; ditt ursprungsland eller organisation. Det kan till och med hota ditt arbete och 
din fysiska s&auml;kerhet genom att avsl&ouml;ja vem och var du &auml;r. Till exempel, om du reser 
utomlands och kopplar upp dig p&aring; ditt f&ouml;retags n&auml;tverk f&ouml;r att l&auml;sa eller 
skicka e-post kan du oavsiktiligt avsl&ouml;ja ditt hemland och ditt f&ouml;retag, &auml;ven om 
du anv&auml;nder en krypterad f&ouml;rbindelse. 
</p>

<p>
Hur fungerar trafikanalys? Datapaket &ouml;ver internet har tv&aring; delar: sj&auml;lva datat 
och ett huvud som anv&auml;nds f&ouml;r dirigering av trafiken. Datat &auml;r det som s&auml;nds, 
oavsett om det &auml;r ett epostmeddelande, en webbsida eller en ljudfil. 
&Auml;ven om du krypterar datat i din trafik kommer trafikanalys att avsl&ouml;ja en hel 
del om vad du g&ouml;r och m&ouml;jligen vad du s&auml;ger. Det &auml;r m&ouml;jligt d&auml;rf&ouml;r att det fokuserar
p&aring; huvudet som talar om k&auml;llan, m&aring;let, storlek, tidpunkt osv. 
</p>

<p>
Ett grundl&auml;ggande problem f&ouml;r den som bryr sig om privatlivet &auml;r att mottagaren
av dina meddelanden kan se att du skickat det genom att analysera huvudena. Det 
kan &auml;ven beh&ouml;riga mellanh&auml;nder som Internetoperat&ouml;rer, och ibland &auml;ven obeh&ouml;riga 
mellanh&auml;nder. En v&auml;ldigt enkel form av trafikanalys skulle kunna vara att sitta 
n&aring;gonstans mellan s&auml;ndare och mottagare och titta p&aring; datahuvuden.
</p>

<p>
Men det finns ocks&aring; mera kraftfulla typer av trafikanalys. En del spionerar 
p&aring; flera portar p&aring; internet och anv&auml;nder sofistikerade statistiska metoder
f&ouml;r att sp&aring;ra kommunikationsm&ouml;nster f&ouml;r m&aring;nga olika organisationer och privatpersoner.
Kryptering hj&auml;lper inte mot s&aring;dana spioner eftersom det bara d&ouml;ljer inneh&aring;llet 
i trafiken, inte sj&auml;lva huvudena. 
</p>


<h3>L&ouml;sningen: ett distribuerat, anonymt n&auml;tverk</h3>


<p>
Tor minskar risken f&ouml;r b&aring;de enkel och sofistikerad trafikanalys genom att
flytta dina transaktioner &ouml;ver flera platser p&aring; internet, s&aring; att ingen enstaka 
punkt kan f&ouml;rbinda dig med din destination. Id&eacute;n p&aring;minner om att anv&auml;nda 
en kr&aring;nglig v&auml;g som &auml;r sv&aring;r att f&ouml;lja f&ouml;r att skaka av sig n&aring;gon som f&ouml;rf&ouml;ljer 
dig&mdash; och sen regelbundet sudda ut dina fotsp&aring;r. Ist&auml;llet f&ouml;r att ta en direkt
v&auml;g fr&aring;n k&auml;lla till destination, tar data-paketen p&aring; ett Tor-n&auml;tverk en slumpartad
v&auml;g &ouml;ver flera servrar som d&ouml;ljer dina sp&aring;r s&aring; att ingen iakttagare p&aring; n&aring;gon given 
punkt kan s&auml;ga vart datat kommer fr&aring;n eller var det &auml;r p&aring; v&auml;g.

<img alt="Tor n&auml;terk steg 1" src="$(IMGROOT)/htw1.png" />

<p>
F&ouml;r att bygga ett privat n&auml;tverk med Tor bygger en anv&auml;ndares program eller 
klient inkrementellt en krets av krypterade kopplingar genom servrar p&aring; n&auml;tverket.
Kretsen ut&ouml;kas ett steg i taget och varje server p&aring; v&auml;gen vet bara vilken server 
som den fick data av och vilken den skickar data till. Ingen enskild server k&auml;nner 
till hela v&auml;gen som ett datapaket har tagit. Klienten f&ouml;rhandlar fram ett separat 
par med krypteringsnycklar f&ouml;r varje steg p&aring; v&auml;gen l&auml;ngs kretsen s&aring; att man 
f&ouml;r varje steg inte kan sp&aring;ra kopplingarna under tiden. 
</p>

<img alt="Tor n&auml;terk steg 2" src="$(IMGROOT)/htw2.png" />

<p>
N&auml;r ett n&auml;tverk har uppr&auml;ttats kan m&aring;nga typer av data utv&auml;xlas och flera typer
av mjukvaruapplikationer kan anv&auml;ndas &ouml;ver Tor-n&auml;tverket. Eftersom varje server
inte ser mer &auml;n ett steg i kretsen kan varken en tjuvlyssnare eller en komprometterad 
server anv&auml;nda trafikanalys f&ouml;r att l&auml;nka kopplingens k&auml;lla eller destination. 
Tor fungerar bara f&ouml;r TCP-str&ouml;mmar och kan anv&auml;ndas f&ouml;r alla applikationer med 
SOCKS st&ouml;d. 
</p>

<p>
Mjukvaran i Tor anv&auml;nder, av effektivitetssk&auml;l, samma krets f&ouml;r kopplingar som 
&auml;ger rum inom en minut eller d&auml;romkring. Efterkommande beg&auml;ran f&aring;r en ny krets f&ouml;r 
att f&ouml;rhindra folk att l&auml;nka dina tidigare handlingar till de nya. 
</p>

<img alt="Tor n&auml;terk steg 3" src="$(IMGROOT)/htw3.png" />

<h3>Dolda tj&auml;nster</h3>

<p>
Tor g&ouml;r det ocks&aring; m&ouml;jligt f&ouml;r anv&auml;ndare att d&ouml;lja sin placering och erbjuda 
olika typer tj&auml;nster s&aring; som webb-publicering eller meddelande-tj&auml;nster (IM). 
Genom att anv&auml;nda 'm&ouml;tespunkter' genom Tor kan andra Toranv&auml;ndare koppla in sig 
till dessa <a
href="<cvssandbox>tor/doc/tor-hidden-service.html">dolda tj&auml;nster</a>, alla utan 
att k&auml;nna till de andras identiteter. Denna funktioner f&ouml;r g&ouml;mda tj&auml;nster skulle kunna 
anv&auml;ndas f&ouml;r att l&aring;ta anv&auml;ndare s&auml;tta upp webbsidor d&auml;r man kan publicera material
utan att beh&ouml;va oroa sig f&ouml;r censur. Ingen skulle kunna avg&ouml;ra vem som tillhandh&aring;ller 
siten och ingen som tillhandah&aring;ller siten vet vem som skickar material till den. 
</p>

<h3>F&ouml;rbli anonym</h3>

<p>
Tor kan inte l&ouml;sa alla problem med anonymitet. Tor fokuserar bara p&aring; att 
skydda transporten av data. Du m&aring;ste anv&auml;nda protokoll-specifik mjukvara om 
du inte vill att siterna du bes&ouml;ker ska se vem du &auml;r. Till exempel kan du 
anv&auml;nda webb-proxytj&auml;nster som Privoxy vid surfning f&ouml;r att blockera cookies 
och d&ouml;lja information om vilken webl&auml;sare du anv&auml;nder. 
</p>

<p>
Dessutom, f&ouml;r att skydda din anonymitet, t&auml;nk. L&auml;mna inte ut ditt namn
eller annan avsl&ouml;jande information i webbformul&auml;r. T&auml;nk p&aring; att, som alla 
anonyma n&auml;tverk som &auml;r snabba nog f&ouml;r surfande, s&aring; skyddar inte Tor mot 
tidsanalyser i n&auml;tens &auml;ndpunkter: Om din inkr&auml;ktare kan se trafiken fr&aring;n din 
dator och trafiken vid din destination kan han anv&auml;nda statistisk analys f&ouml;r
att uppt&auml;cka att de &auml;r en del av samma n&auml;tverk. 
</p>

<h3>Tor i framtiden</h3>


<p>
Att tillhandah&aring;lla ett anv&auml;ndbart anonymt n&auml;tverk p&aring; internet idag &auml;r en 
st&auml;ndigt p&aring;g&aring;ende utmaning. Vi vill ha mjukvara som passar anv&auml;ndarnas behov.
Vi vill ocks&aring; ha n&auml;tverket uppe och ig&aring;ng p&aring; ett s&aring;dant s&auml;tt att det kan hantera 
s&aring; m&aring;nga anv&auml;ndare som m&ouml;jligt. S&auml;kerhet och anv&auml;ndbarhet beh&ouml;ver inte vara
motstridiga m&aring;l: N&auml;r Tor:s anv&auml;ndbarhet &ouml;kar kommer det att dra till sig fler 
anv&auml;ndare som kommer att &ouml;ka antalet m&ouml;jliga k&auml;llor och destinationer f&ouml;r varje
kommunikation och d&auml;rigenom &ouml;ka s&auml;kerheten f&ouml;r alla. 
Vi g&ouml;r framsteg, men vi beh&ouml;ver din hj&auml;lp. 
&Ouml;verv&auml;g om inte du kan 
<a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-server.html">k&ouml;ra en server</a> eller
<a href="<page volunteer>">bidra ideelt </a> som en 
<a href="<page developers>">utvecklare </a>.
</p>

<p>
Dagens utvecling inom lagstiftning, politik och teknologi hotar anonymitet 
som aldrig tidigare och underminerar v&aring;ra m&ouml;jligheter att att tala och l&auml;sa
fritt p&aring; n&auml;tet. Denna utveckling skadar ocks&aring; v&aring;r nationella s&auml;kerhet och 
kritisk infrastruktur genom att g&ouml;ra kommunikation mellan individer, organisationer, 
f&ouml;retag och regeringar mera s&aring;rbra f&ouml;r analys. Varje ny anv&auml;ndare och server 
ger mer diversifiering och f&ouml;rb&auml;ttrar Tor:s m&ouml;jligheter att &aring;terf&ouml;ra kontrollen 
&ouml;ver din s&auml;kerhet och ditt privatliv i dina h&auml;nder.
</p>

 </div><!-- #main -->

#include <foot.wmi>