[Author Prev][Author Next][Thread Prev][Thread Next][Author Index][Thread Index]

[or-cvs] Fix typos and strange sentences.Update of /home2/or/cvsroot/website/se
In directory moria:/tmp/cvs-serv21457

Modified Files:
	documentation.wml download.wml foot.wmi index.wml 
	navigation.wmi overview.wml 
Log Message:
Fix typos and strange sentences.


Index: documentation.wml
===================================================================
RCS file: /home2/or/cvsroot/website/se/documentation.wml,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -p -d -r1.1 -r1.2
--- documentation.wml	19 Jan 2006 22:40:33 -0000	1.1
+++ documentation.wml	19 Jan 2006 23:14:03 -0000	1.2
@@ -10,55 +10,55 @@
 <hr />
 
 <ul>
-<li><a href="#RunningTor">K&ouml;ra Tor</a></li>
+<li><a href="#RunningTor">Att anv&auml;da Tor</a></li>
 <li><a href="#DesignDoc">Designdokument</a></li>
 <li><a href="#HOWTO">Diverse HOWTO dokument</a></li>
-<li><a href="#MailingLists">Information om maillistor</a></li>
+<li><a href="#MailingLists">Information om e-postlistor</a></li>
 </ul>
 <hr />
 
 <a id="RunningTor"></a>
-<h2><a class="anchor" href="#RunningTor">K&ouml;ra Tor</a></h2>
+<h2><a class="anchor" href="#RunningTor">Att anv&auml;nda Tor</a></h2>
 <ul>
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-win32.html">Installera Tor p&aring; Win32</a></li>
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-osx.html">Installera Tor p&aring; Mac OS X</a></li>
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Installera Tor p&aring; Linux/BSD/Unix</a></li>
-<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-switchproxy.html">Installera SwitchProxy for Tor</a></li>
+<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-switchproxy.html">Installation av SwitchProxy ff&ouml;r Tor</a></li>
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-server.html">Konfigurera en Tor server</a></li>
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-hidden-service.html">Konfigurera en dold Tortj&auml;nst</a></li>
 </ul>
 
 <a id="DesignDoc"></a>
-<h2><a class="anchor" href="#DesignDoc">Design Documents</a></h2>
+<h2><a class="anchor" href="#DesignDoc">Designdokument</a></h2>
 <p><b>Designdokumentet</b> (publicerad p&aring; Usenix
-Security 2004) visar v&aring;ra ber&auml;ttiganden och s&auml;kerhetsanalys f&ouml;r Tor:s design:</p>
+Security 2004) visar v&aring;ra ber&auml;ttiganden och v&aring;r s&auml;kerhetsanalys f&ouml;r Tor:s design:</p>
 <ul>
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/design-paper/tor-design.pdf">PDF version</a></li>
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/design-paper/tor-design.html">HTML version</a></li>
 </ul>
 
-<p>V&aring;f uppf&ouml;ljning om <b>utmaningar inom anonymitet med sm&aring; f&ouml;rdr&ouml;jningar</b>
+<p>V&aring;r uppf&ouml;ljning om <b>utmaningar inom anonymitet med sm&aring; f&ouml;rdr&ouml;jningar</b>
 (fortfarande ett utkast) beskriver senare erfarenheter och utvecklingar:
 <a href="<cvssandbox>tor/doc/design-paper/challenges.pdf">PDF version</a>.</p>
 
 <p>M&aring;let med <b>specifikationen</b> &auml;r att ge utvecklare 
-tillr&auml;ckligt med fakta f&ouml;r att kunna bygga en kompatiber version av Tor:</p>
+tillr&auml;ckligt med fakta f&ouml;r att kunna bygga en kompatibel version av Tor:</p>
 <ul>
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-spec.txt">Tor specifikation</a></li>
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/rend-spec.txt">Tor rendezvous specifikation</a></li>
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/dir-spec.txt">Tor directory server specifikation</a></li>
-<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/control-spec.txt">Specifikation Tor gr&auml;nssnitt</a></li>
+<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/control-spec.txt">Specifikation f&ouml;r gr&auml;nssnitt</a></li>
 </ul>
 
-<p><a href="<page tor-manual>"><b>Manualen</b></a> f&ouml;r den senaste stabila versionen
-ger detaljerade instruktioner f&ouml;r att installera och anv&auml;nda Tor, med konfiguration
+<p><a href="<page tor-manual>"><b>Manualen</b></a> till den senaste stabila versionen
+ger detaljerade instruktioner hur du installerar och anv&auml;nder Tor, med konfiguration
 av klient och server alternativen.<br />
 Om du k&ouml;r CVS-versionen finns manualen 
 <a href="<page tor-manual-cvs>"><b>h&auml;r</b></a>.
 </p>
 
 <p><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter";>Wiki</a>
-inneh&aring;ller en m&auml;ngd nyttiga bidrag fr&aring;n Toranv&auml;ndare.</p>
+inneh&aring;ller en m&auml;ngd nyttiga bidrag fr&aring;n Tor-anv&auml;ndare.</p>
 
 <p>Se p&aring; <a href="http://freehaven.net/~arma/wth1.pdf";>bilder</a>
 fr&aring;n <a href="http://whatthehack.org/";>What the Hack (WTH)</a>, och <a
@@ -76,10 +76,10 @@ fr&aring;n WTH-diskussionen om dolda tj&
 till att Torifiera diverse applikationer</a></li>
 <li><a
 href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OperationalSecurity";>Hur
-man k&ouml;r en s&auml;ker Torserver</a></li>
+man s&auml;krar en Tor-server</a></li>
 <li><a
 href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorInChroot";>K&ouml;ra
-Tor p&aring; en Linux chroot</a></li>
+Tor i en Linux chroot</a></li>
 <li><a
 href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OpenbsdChrootedTor";>chroot
 guide f&ouml;r OpenBSD</a></li>
@@ -89,15 +89,15 @@ Tor</a></li>
 </ul>
 
 <a id="MailingLists"></a>
-<h2><a class="anchor" href="#MailingLists">Mailing List Information</a></h2>
+<h2><a class="anchor" href="#MailingLists">Information ang&aring;ende e-postlistor</a></h2>
 <ul>
 <li> <a href="http://archives.seul.org/or/announce/";>or-announce
-maillistan</a> &auml;r en lista med lite trafik f&ouml;r att meddela nya releaser.
+e-postlistan</a> &auml;r en lista med lite trafik f&ouml;r att meddela nya releaser.
 </li>
-<li> <a href="http://archives.seul.org/or/talk/";>or-talk maillistan
-</a> &auml;r den d&auml;r mycket diskussioner f&ouml;rekommer och d&auml;r skickar meddelanden
-om prereleaser and release kandidater. </li>
-<li> <a href="http://archives.seul.org/or/dev/";>or-dev maillistan
+<li> <a href="http://archives.seul.org/or/talk/";>or-talk e-postlistan 
+</a> &auml;r mycket diskussioner f&ouml;rekommer och d&auml;r skickas meddelanden
+om prereleaser och release-kandidater. </li>
+<li> <a href="http://archives.seul.org/or/dev/";>or-dev e-postlistan
 list</a> &auml;r endast f&ouml;r utvecklare och har v&auml;ldigt lite trafik. </li>
 <li> Det finns ocks&aring; en lista f&ouml;r <a
 href="http://archives.seul.org/or/cvs/";>cvs commits</a>.</li>

Index: download.wml
===================================================================
RCS file: /home2/or/cvsroot/website/se/download.wml,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -p -d -r1.1 -r1.2
--- download.wml	19 Jan 2006 22:40:33 -0000	1.1
+++ download.wml	19 Jan 2006 23:14:03 -0000	1.2
@@ -11,15 +11,15 @@
 
 
 <p>Tor distribueras som <a href="http://www.fsf.org/";>Free Software</a>
-under <a href="<cvssandbox>tor/LICENSE">3-clause BSD license</a>.</p>
+under <a href="<cvssandbox>tor/LICENSE">3-clause BSD license</a>.</p>
 
 <p>Den senaste stabila versionen &auml;r <b><version-stable></b>, och den
 senaste utvecklingsversionen &auml;r <b><version-alpha></b>.</p>
 
 <p><b>Prenumerera</b> p&aring;
-<a href="http://archives.seul.org/or/announce/";>or-announce mailing list</a>
-f&ouml;r att vara uppdaterad vad g&auml;ller s&auml;kerhet och nya stabila releaser (du kommer 
-att beh&ouml;va bekr&auml;fta via epost):
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/";>e-postlistan or-announce</a>
+f&ouml;r att vara uppdaterad med vad som g&auml;ller s&auml;kerhet och nya 
+stabila releaser (du kommer att beh&ouml;va bekr&auml;fta via e-post):
 <form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi";>
 <input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
 <input type="hidden" name="subscribe" value="1">
@@ -68,7 +68,8 @@ att beh&ouml;va bekr&auml;fta via epost)
 <td>
 <ul>
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instructions</a></li>
-<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorOnDebian";>Backports to Woody and Sarge, Packages for Ubuntu, and packages of experimental Tor versions</a></li>
+<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorOnDebian";>Back&aring;tportar till Woody and Sarge, paket f&ouml;r Ubuntu 
+och packet f&ouml;r den experimentella versionen av Tor</a></li>
 </ul>
 </td>
 </tr>
@@ -78,7 +79,7 @@ att beh&ouml;va bekr&auml;fta via epost)
 <td><kbd>emerge tor</kbd></td>
 <td>
 <ul>
-<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instructions</a></li>
+<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instruktioner</a></li>
 <li><a href="http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Anonymity_with_Tor_and_Privoxy";>Gentoo-wiki guide</a></li>
 </ul>
 </td>
@@ -110,7 +111,7 @@ att beh&ouml;va bekr&auml;fta via epost)
 <td>
 <ul>
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instruktioner</a></li>
-<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OpenbsdChrootedTor";>Guide to chrooting Tor in OpenBSD</a></li>
+<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OpenbsdChrootedTor";>Guide till chrooting av Tor p&aring; OpenBSD</a></li>
 </ul>
 </td>
 </tr>
@@ -137,7 +138,8 @@ att beh&ouml;va bekr&auml;fta via epost)
 <h2>Mer information</h2>
 
 <ul>
-<li>L&auml;s h&auml;r <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#DistSignatures";>FAQ entry</a> f&ouml;r instruktioner f&ouml;r att verifiera paket signaturer, s&aring; att du kan vara s&auml;ker p&aring; att laddat filen du vill ha.</li>
+<li>L&auml;s detta <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#DistSignatures";>FAQ till&auml;gg</a> f&ouml;r instruktioner hur du verifierar 
+paketsignaturer, s&aring; att du kan vara s&auml;ker p&aring; att laddat filen du vill ha.</li>
 <li>L&auml;s <a href="<page developers>">developers page</a> f&ouml;r instruktioner f&ouml;r att h&auml;mta Tor fr&aring;n CVS f&ouml;r den senaste utvecklingsversionen. T&auml;nk p&aring; att den versionen kanske inte fungerar eller ens g&aring;t att kompilera!</li>
 </ul>
 

Index: foot.wmi
===================================================================
RCS file: /home2/or/cvsroot/website/se/foot.wmi,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -p -d -r1.1 -r1.2
--- foot.wmi	19 Jan 2006 22:40:33 -0000	1.1
+++ foot.wmi	19 Jan 2006 23:14:03 -0000	1.2
@@ -15,12 +15,12 @@
 
 # Uncomment this in your translation: (and translate it)
 #####################################
-#   <: unless (translation_current()) { :>
-#   <p>
-#   Vrrning: Denna översättning kan vara gammal. Det engelska originalet är revision
-#   <:= translation_get_masterrevision() :> och denna översättning är baserad på
-#   <:= translation_get_basedonrevision() :>.
-#   <: } :>
+   <: unless (translation_current()) { :>
+   <p>
+   Varning: Denna översättning kan vara gammal. Det engelska originalet är revision
+   <:= translation_get_masterrevision() :> och denna översättning är baserad på
+   <:= translation_get_basedonrevision() :>.
+   <: } :>
  </div>
 </body>
 </html>

Index: index.wml
===================================================================
RCS file: /home2/or/cvsroot/website/se/index.wml,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -p -d -r1.1 -r1.2
--- index.wml	19 Jan 2006 22:40:33 -0000	1.1
+++ index.wml	19 Jan 2006 23:14:03 -0000	1.2
@@ -44,13 +44,13 @@ studsar runt ett distribuerat n&auml;tve
 <a href="<page overview>">onion routers</a>.
 M&aring;ls&auml;ttningen f&ouml;r teknologin i Tor &auml;r att erbjuda anv&auml;ndare skydd mot 
 'trafikanalys', en form av n&auml;tverks&ouml;vervakning som hotar anonymitet och
-integritet, hemliga aff&auml;rstransaktioner och relationer, och nationell 
+integritet, hemliga aff&auml;rstransaktioner, relationer, och nationell 
 s&auml;kerhet. 
 </p>
 
 <p>
-Ist&auml;llet f&ouml;r att se p&aring; inneh&aring;llet i din kommunikation, sp&aring;rar trafikanalys
-vart ditt data skickas och n&auml;r, liksom m&auml;ngden data.
+Ist&auml;llet f&ouml;r att se p&aring; inneh&aring;llet i din kommunikation, anv&auml;nds trafikanalys
+f&ouml;r att analysera vart ditt data skickas och n&auml;r, liksom m&auml;ngden data.
 
 <!--
 For example, online advertising companies like Doubleclick use traffic
@@ -67,16 +67,16 @@ to learn whether you're in a certain Int
 -->
 M&aring;ls&auml;ttningen f&ouml;r Tor &auml;r att f&ouml;rsv&aring;ra trafikanalys genom att f&ouml;rhindra
 websiter, tjuvlyssnare och till och med routrarna sj&auml;lva fr&aring;n att sp&aring;ra 
-din kommunikation p&aring; n&auml;tet. Detta betyder att Tor l&aring;ter dig best&auml;mma om du 
-vill bli identifierad p&aring; n&auml;tet. 
+din kommunikation p&aring; n&auml;tet. Detta betyder att Tor l&aring;ter dig sj&auml;lv best&auml;mma om du 
+vill bli identifierad. 
 </p>
 
 <p>
-S&auml;kerheten i Tor &ouml;kar n&auml;r anv&auml;ndarbasen &ouml;kar och fler erbjuder sig att
+S&auml;kerheten i Tor f&ouml;rst&auml;rks n&auml;r anv&auml;ndarbasen &ouml;kar och fler erbjuder sig att
 k&ouml;ra servrar. &Ouml;verv&auml;g att <a href="<page volunteer>">bidra med din tid</a>
 eller <a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-server.html">bidra med bandbredd</a>.
 Och kom ih&aring;g att detta &auml;r kod under utveckling &mdash; det &auml;r ingen bra
-ide att lita p&aring; Tor om du verkligen beh&ouml;ver kraftfull skydda f&ouml;r din anonymitet.
+id&eacute; att lita p&aring; Tor om du verkligen beh&ouml;ver kraftfullt skydd f&ouml;r din anonymitet.
 </p>
 
 

Index: navigation.wmi
===================================================================
RCS file: /home2/or/cvsroot/website/se/navigation.wmi,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -p -d -r1.1 -r1.2
--- navigation.wmi	19 Jan 2006 22:40:33 -0000	1.1
+++ navigation.wmi	19 Jan 2006 23:14:03 -0000	1.2
@@ -12,7 +12,7 @@
 		'documentation'		, 'Dokumentation',
 		'support'		, 'Support',
 		'faq'			, 'Vanliga fr&aring;gor',
-		'volunteer'		, 'Frivilliga',
+		'volunteer'		, 'Bidra',
 		'developers'		, 'Utvecklare',
 		'people'		, 'Personer',
 		'donate'		, 'Donera',

Index: overview.wml
===================================================================
RCS file: /home2/or/cvsroot/website/se/overview.wml,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -p -d -r1.1 -r1.2
--- overview.wml	19 Jan 2006 22:40:33 -0000	1.1
+++ overview.wml	19 Jan 2006 23:14:03 -0000	1.2
@@ -19,7 +19,7 @@ kompromettera dem.
 </p>
 
 <p>
-Privatpersoner anv&auml;nder Tor f&ouml;r att hindra websiter att sp&aring;ra dem och deras 
+Privatpersoner anv&auml;nder Tor f&ouml;r att f&ouml;rhindra att websiter sp&aring;rar dem och deras 
 familjer, eller f&ouml;r att kontakta nyhetssidor, IM- (instant messaging) tj&auml;nster
 eller liknande, n&auml;r de &auml;r blockerade av deras lokala internetoperat&ouml;r. Tor:s 
 <a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-hidden-service.html">dolda tj&auml;nster</a>
@@ -32,7 +32,7 @@ eller f&ouml;r m&auml;nniskor med sjukdo
 <p>
 Journalister anv&auml;nder Tor f&ouml;r att kommunicera s&auml;krare med uppgiftsl&auml;mnare
 och dissidenter. Ideella organisationer anv&auml;nder Tor f&ouml;r att m&ouml;jligg&ouml;ra f&ouml;r
-sin personal att kontakta sin webbsite hemma medan de arbetar i ett fr&auml;mmande land,
+sin personal att kontakta sin webbsite hemma medan de arbetar i ett fr&auml;mmande land
 utan att avsl&ouml;ja f&ouml;r alla i omgivningen att de arbetar f&ouml;r just den organisationen.
 </p>
 
@@ -50,16 +50,16 @@ Vilka utvecklingsavdelningar diskuterar 
 
 <p>
 En gren inom den Amerikanska marinen anv&auml;nder Tor f&ouml;r informationsh&auml;mtning 
-om &ouml;ppen k&auml;llkodm och en grupp anv&auml;nder Tor f&ouml;r att bes&ouml;ka eller &ouml;vervaka 
-webb-sidor utan att l&auml;mna regeringens IP-adresser i loggarna, och f&ouml;r s&auml;kerhet 
+och en grupp anv&auml;nder Tor f&ouml;r att bes&ouml;ka eller &ouml;vervaka 
+webb-sidor utan att l&auml;mna regeringens IP-adresser i loggarna samt f&ouml;r s&auml;kerhet 
 under hemliga operationer.
 </p>
 
 <p>
 Bredden av m&auml;nniskor som anv&auml;nder Tor &auml;r faktiskt 
 <a href="http://freehaven.net/doc/fc03/econymics.pdf";> en del av det som 
-g&ouml;r det s&aring; s&auml;kert </a>. Tor g&ouml;mmer dig bland andra anv&auml;ndare p&aring; n&auml;tet, s&aring; att 
-ju st&ouml;rre och utbredd anv&auml;ndandet av Tor &auml;r, desto mer kommer din anonymitet att skyddas.
+g&ouml;r det s&aring; s&auml;kert </a>. Tor g&ouml;mmer dig bland andra anv&auml;ndare p&aring; n&auml;tet s&aring; att 
+ju st&ouml;rre och utbredd anv&auml;ndandet av Tor &auml;r desto mer kommer din anonymitet att skyddas.
 </p>
 
 <h3>Varf&ouml;r vi beh&ouml;ver Tor</h3>
@@ -81,7 +81,7 @@ du anv&auml;nder en krypterad f&ouml;rbi
 <p>
 Hur fungerar trafikanalys? Datapaket &ouml;ver internet har tv&aring; delar: sj&auml;lva datat 
 och ett huvud som anv&auml;nds f&ouml;r dirigering av trafiken. Datat &auml;r det som s&auml;nds, 
-oavsett om det &auml;r ett epostmeddelande, en webbsida eller en ljudfil. 
+oavsett om det &auml;r ett e-postmeddelande, en webbsida eller en ljudfil. 
 &Auml;ven om du krypterar datat i din trafik kommer trafikanalys att avsl&ouml;ja en hel 
 del om vad du g&ouml;r och m&ouml;jligen vad du s&auml;ger. Det &auml;r m&ouml;jligt d&auml;rf&ouml;r att det fokuserar
 p&aring; huvudet som talar om k&auml;llan, m&aring;let, storlek, tidpunkt osv.