[Author Prev][Author Next][Thread Prev][Thread Next][Author Index][Thread Index]

[or-cvs] r9877: Updated zh-cn download page. (website/trunk/zh-cn)Author: hanru
Date: 2007-03-19 06:49:22 -0400 (Mon, 19 Mar 2007)
New Revision: 9877

Modified:
   website/trunk/zh-cn/download.wml
Log:
Updated zh-cn download page.

Modified: website/trunk/zh-cn/download.wml
===================================================================
--- website/trunk/zh-cn/download.wml	2007-03-19 10:00:34 UTC (rev 9876)
+++ website/trunk/zh-cn/download.wml	2007-03-19 10:49:22 UTC (rev 9877)
@@ -32,6 +32,60 @@
 <a href="http://rss.gmane.org/gmane.network.onion-routing.announce";>RSS feed</a>ã
 </p>
 
+<hr />
+
+<a id="Warning"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Warning">èåïæè Tor çæåäæäåï</a></h2>
+
+<p>ââéäïèäèååèèäååääääçäãäéèæåäçäääæïèèéæéçèäï
+Torïååæèæèïå<b>äè</b>åéäæäçååãääæääåèçéééèæéã
+</p>
+
+<p>éåïTor äääæéäéçèçåææéè Tor äèçåççåââååääåäåèäåååèèåååææéäã
+æäåèääç <a href="http://www.mozilla.org/firefox";>Firefox</a> ååè
+<a href="https://addons.mozilla.org/firefox/2275/";>Torbutton</a> æåã 
+<!-- , and follow <a href="comingsoon">other recommendations for other
+supported applications</a>. -->
+</p>
+
+<p>çäïæèåæääå JavaãFlashãActiveXãRealPlayerãQuicktimeãAdobe ç PDF æä
+ççèèçææéçåç IP ååãäæèåèåèèäæä
+ïåååæèåâabout:pluginsâèåçéåèäåäæäïïåæäçåéèåäïèèæéçççç
+<a href="https://addons.mozilla.org/firefox/1237/";>QuickJava</a>,
+<a href="https://addons.mozilla.org/firefox/433/";>FlashBlock</a> å
+<a href="http://noscript.net/";>NoScript</a>ã
+èèèåèéäéåäæèéççèäæèæåäæçæåïå Google ååæïï
+åäåäåèçè Tor åäïæèïåæææäæã
+æääæäæåæèèääæèåïäääç Torïåääçääååçæèïã
+<!-- You may even want to use a text browser, such as <a
+href="http://lynx.browser.org/";>lynx</a> when you are using Tor. -->
+<!-- You may also find
+<a href="https://addons.mozilla.org/firefox/722/";>NoScript</a> and <a
+href="https://addons.mozilla.org/firefox/1865/";>AdBlock</a> helpful. -->
+</p>
+
+<p>çäïèé cookiesïåæäæåæäç Tor å Privoxy çæåäæèäæäççï
+èäçççäèçäää cookieïéäïåääåååäç Torïéä cookie äèçæçèäçèäã
+äåèçåæç cookiesã<a href="https://addons.mozilla.org/firefox/82/";>CookieCuller</a>
+èååääçäæäåç cookiesã
+</p>
+
+<p>çåïTor ååéäçææïåå Tor ççäçææææïäæï<a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ExitEavesdroppers";>å
+äèåå Tor ççäéäççåäéçææ</a>ã
+åæäæåäèææäæïäåèååæåääæåçäèçääæèåæåââäç SSL
+æåäçåççååäèèææã
+</p>
+
+<p>çäïåç Tor éæäåæåççäæèåçæååäçéäççåçæåèï
+åääæçæåæäåèïææçæéçéèç Tor ååèçäåéèçééåéçäï
+çèïåäèæåäååçãååç Java åçååéçäã
+</p>
+
+<p>çåäãååäãæç Tor èæäääãäèæäääãääèäåèééçåèåäåæï
+æäéèäåå<a href="<page volunteer>#Documentation">çèææééåäåææ</a>ã
+</p>
+
 <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
 <thead>
 <tr>
@@ -125,9 +179,27 @@
 <hr />
 
 <a id="ChangeLog"></a>
+<a id="Testing"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Testing">æèçæ</a></h2>
 
-<h2>æèçæ</h2>
+<p>2007-03-16:
+Tor 0.1.2.11-rc and 0.1.2.12-rc <a
+href="http://archives.seul.org/or/talk/Mar-2007/msg00232.html";>
+äæäääéèçéèïèäéèäåè Tor æååéåæéåç</a>ã
+</p>
 
+<p>2007-03-08:
+Tor 0.1.2.10-rc <a
+href="http://archives.seul.org/or/talk/Mar-2007/msg00143.html";>
+åæå Windows äåäåæå</a>ã
+</p>
+
+<p>2007-03-02:
+Tor 0.1.2.9-rc <a
+href="http://archives.seul.org/or/talk/Mar-2007/msg00004.html";>
+åæå Windows äåäåæåïäæäåäääéè</a>ã
+</p>
+
 <p>2007-02-26:
 Tor 0.1.2.8-beta <a
 href="http://archives.seul.org/or/talk/Feb-2007/msg00224.html";>
@@ -184,7 +256,8 @@
 
 <hr />
 
-<h2>çåçæ</h2>
+<a id="Stable"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Stable">çåçæ</a></h2>
 
 <p>2006-12-14:
 Tor 0.1.1.26 äæä <a